Teoria Reglării Automate

Obiectivul cursului

Cursul îşi propune formarea unei concepții sistemice în abordarea teoretică şi practică a sistemelor de reglare automată. După o prezentare a unor elemente de matematică aplicată în teoria sistemelor de reglare automată liniare şi discrete se trece la definirea noțiunilor de sistem şi proces tehnic (liniar/neliniar şi continuu/discret). Se continuă cu o trecere în revistă a principalelor aspecte legate de analiza şi sinteza SRA liniare, urmată de prezentarea aceloraşi probleme şi în domeniul discret. Disciplina se bazează pe cunoştințele acumulate la disciplinele de matematică şi, parțial, pe fenomenologia din fizică şi termotehnică. Conţinutul tematic

  • Complemente de matematică aplicată în teoria sistemelor de reglare automată (Elemente de bază de calcul operațional; Transformata Fourier; Transformata Z)
  • Sisteme dinamice (Mărimi reprezentative; Clasificări)
  • Sisteme liniare netede invariante în timp cu o intrare şi o ieşire. Moduri de reprezentare a unui sistem liniar în timp (ecuații diferențiale; funcții de transfer; reprezentarea pe stare). Algebra funcțiilor de transfer. Comportarea intrare- ieşire. Componenta liberă şi forțată a raspunsului unui sistem. Răspunsul sistemelor la mărimi de intrare standard.
  • Stabilitatea sistemelor liniare netede.
  • Funcția de transfer a unui sistem exprimată prin termen tip. Răspunsul în timp a termenilor tip.
  • Reprezentarea în frecvență a sistemelor liniare. Tipuri de caracteristici. Trasarea caracteristicilor de frecvență.
  • Sisteme de reglare automată (teoria convențională). Structura unui sistem de reglare automată. Funcția de transfer reprezentativă. Problema reglării. Analiza SRA: analiza stabilității, performanțele regimului dinamic, precizia SRA, performanțele regimului staționar al erorii. Elemente de sinteză a SRA.
  • Abordarea sistemelor numerice pornind de la cazul sistemelor netede. Sisteme dinamice. Eşantionare şi cuantizare. Discretizarea intrare-ieşire.

Materiale aferente:

Laborator (An universitar 2021-2022):

Ghid activare MATLAB Academic

Anexa 1 – Tabelul transformatei Laplace
Anexa 2 – Reguli principale ale algebrei schemelor bloc
Anexa 3 – Raspunsul in timp a termenilor tip

Notare:
Notă acordată pentru activitatea de laborator – 40%;
Notă acordată la două lucrări pe parcurs – 2*20%
Notă la colocviu de curs final – 20% ;