Facultatea de Energetică

Cursuri:

Licență:

Teoria Reglării Automate – Licență, An III, Sem. 1
Sisteme neliniare şi eşantionate] – Licență,  An III, Sem. 2
Automatizări – Licență, An IV, Sem. 1
Protecții prin relee clasice şi numerice – Licență, An IV, Sem. 1
Automatizarea Proceselor Termoenergetice – Licență, An IV, Sem 2
Conducerea şi automatizarea instalațiilor energetice – Licență, An IV, Sem. 2

Master:

Automatizarea Proceselor Energetice – Master (MS11), An I, Sem. 1
Informatizarea Proceselor Energetice – Master (MS11), An I, Sem. 1
Structuri de conducere ierarhizată a sistemelor electroenergetice – Master (MS11), An1, Sem 2