Activitate didactică

Activitatea didactică a membrilor laboratorului acoperă disciplinele din domeniul sistemelor informatice industriale pentru care se pot găsi detalii, despre cursuri și aplicații, în pagina următoare.
Activitatea didactică este susținută de o bază materială care urmărește cele mai noi dezvoltări din industrie în domeniul automatizărilor și sistemelor informatice industriale.
Colectivul laboratorului “Sisteme Informatice Industriale” participă activ la organizarea și susținerea Programul de studii universitare de Masterat “Automatică și Informatică Industrială”.
Studenții sunt îndrumați în elaborarea proiectelor de finalizare studii conform temelor propuse.


Colectivul laboratorului “Sisteme Informatice Industriale” îşi propune să ofere, studenților şi tinerilor cercetărori posibilitatea de a proiecta, simula, dezvolta şi valida sisteme informatice industriale pe diferite platforme de laborator industriale folosind concepte moderne de automatizare şi conducere a proceselor. Activitățile se desfăşoară în cadrul următoarelor cursuri:

Facultatea de Automatica si Calculatoare
[Prelucrarea Informației] – Licență, semestrul 2
[Tehnici de Optimizare] – Licență, semestrul 4
[Analiza Sistemelor Informatice] – Licență, Pachetul 2A1, semestrul 7
[Managementul Proiectelor Informatice] – Master, CPRU, semestrul 2
[Diagnoza sistemelor tehnice] – Master, AII, semestrul 2
[Testarea produselor informatice, asigurarea calității] – Master, MPI, PCSAM, semestrul 2
[Sisteme Informatice in Energetică] – Master, AII, semestrul 4
[Teoria sistemelor] – Licenta, semestrul 3, Facultatea de Calculatoare

Facultatea de Energetică
[Teoria Reglării Automate] – Licență, semestrul 5
[Sisteme neliniare şi eşantionate] – Licență,  semestrul 6
[Automatizări] – Licență, semestrul 7
[Protecții prin relee clasice şi numerice] – Licență, semestrul 7
[Automatizarea Proceselor Termoenergetice] – Licență, semestrul 8
[Conducerea şi automatizarea instalațiilor energetice] – Licență, semestrul 8
[Automatizarea Proceselor Energetice] – Master-1, IAE, semestrul 1
[Informatizarea Proceselor Energetice] – Master-1, IAE, semestrul 1
[Structuri de conducere ierarhizată a proceselor electroenergetice] – Master-1, IAE, semestrul 3

Facultatea de Inginerie in Limbi Straine, Departamentul German
[Regelungstechnik I] – Licență, semestrul 5
[Regelungstechnik II] – Licență, semestrul 7

[Elemente de algebra booleană utilizate în analiza şi sinteza schemelor de comandă a proceselor industriale]