Teaching

Colectivul laboratorului “Sisteme Informatice Industriale” îşi propune să ofere, studenților şi tinerilor cercetărori posibilitatea de a proiecta, simula, dezvolta şi valida sisteme informatice industriale pe diferite platforme de laborator industriale folosind concepte moderne de automatizare şi conducere a proceselor. Activitățile se desfăşoară în cadrul următoarelor cursuri:

Facultatea de Automatica si Calculatoare
[Prelucrarea Informației] – Licență, semestrul 2
[Tehnici de Optimizare] – Licență, semestrul 4
[Analiza Sistemelor Informatice] – Licență, Pachetul 2A1, semestrul 7
[Managementul Proiectelor Informatice] – Master, CPRU, semestrul 2
[Diagnoza sistemelor tehnice] – Master, AII, semestrul 2
[Testarea produselor informatice, asigurarea calității] – Master, MPI, PCSAM, semestrul 2
[Sisteme Informatice in Energetică ] – Master, AII, semestrul 4

Facultatea de Energetică
[Teoria Reglării Automate] – Licență, semestrul 5
[Sisteme neliniare şi eşantionate] – Licență,  semestrul 6
[Automatizări] – Licență, semestrul 7
[Protecții prin relee clasice şi numerice] – Licență, semestrul 7
[Automatizarea Proceselor Termoenergetice] – Licență, semestrul 8
[Conducerea şi automatizarea instalațiilor energetice] – Licență, semestrul 8
[Automatizarea Proceselor Energetice] – Master-1, IAE, semestrul 1
[Informatizarea Proceselor Energetice] – Master-1, IAE, semestrul 1
[Structuri de conducere ierarhizată a proceselor electroenergetice] – Master-1, IAE, semestrul 3

Faculty of Engineering in Foreign Languages, German Department
[Control System Theory I – Regelungstechnik I] – B.Sc., 5th semester
[Control System Theory II – Regelungstechnik II] – B.Sc., 7th semester

[Elemente de algebra booleană utilizate în analiza şi sinteza schemelor de comandă a proceselor industriale]