Seminar Științific

Stimate Colege,

Stimați Colegi,

Avem plăcerea, dar și datoria, de a vă anunța că Vineri 22 Noiembrie a.c. orele 1100, în sala PR406 (PRECIS, etaj IV ) se deschide Seminarul Științific Automatică și Sisteme Informatice -concepte și tendințe, cu urmatoarea ordine de zi:

1.Cuvânt de deschidere  Prof. Emerit dr.ing.H.C. Sergiu Stelian ILIESCU

2.Prelegerea: “Modelarea Seriilor de Timp pentru Predicția și Detecția Anomaliilor în Consumul Energetic al Clădirilor Comerciale Mari”, Conf.dr.ing. Grigore Stamatescu

3.Discuții

Această agoră științifică a apărut din necesitatea de informare și comunicare intra- și extra- comunității celor care abordează, atât teoretic cât și practico-ingineresc numeroasele probleme curente, dar în special de avangardă ale automaticii și informaticii aplicate, într-o lume globalizată aflată în continua mișcare.

Vom cauta să ne informam și să dialogăm deschis și direct teme, cum ar fi: noi tehnologii de conducere, strategii și paradigme conceptuale de simulare, modelare, proiectare și implementare de sisteme de automatizare, extrasenzorialul și interacțiunea cu procesele fizice.

Nu în ultimul rând vom aborda aspecte concrete și practice ale învățământului ingineresc de automatică și informatică industrială în contextul spațiului european al educației și cercetării și nu numai.

Dorim participarea alături de cadrele didactice și a doctoranzilor, a cercetătorilor și a reprezentanților din economia reală. Vom căuta să invităm oaspeți din străinatate din universități, institute de cercetare și firme reprezentative din economie.

Mizăm pe o concentrare a specialiștilor, cu scopul de a crea  un pol universitar etic și elitist radiant al cunoașterii inginerești de automatică.