Facultatea de Automatică și Calculatoare

Cursuri:

Licență:

Prelucrarea Informației – Licență, An I, Sem. 1
Prelucrarea Informației – Licență, An I, Sem. 2
Teoria sistemelor – Licență, An II, Sem. 1
Actionari – Licenta, An II, Sem. 2
Tehnici de Optimizare – Licență, An II, Sem. 2
Analiza si Proiectarea Sistemelor Informatice Industriale (Analiza Sistemelor Informatice) – Licență, An IV (ramura 2A1), Sem. 1

Managementul Proiectarii Sistemelor de Conducere Avansate Industriale – Curs facultativ, Licență

Master:

Tehnici avansate de conducere a proceselor – Master (AII), An I, Sem. 1
Arhitecturi informatice pentru sisteme complexe – Master (CPRU), An I, Sem. 1
Testarea produselor informatice, asigurarea calității – Master (MPI, PCSAM), An I, Sem. 1
Diagnoza sistemelor tehnice – Master (AII), An II, Sem. 2
Sisteme Informatice in Energetică – Master (AII), An II, Sem. 1