Cursuri

Colectivul laboratorului „Sisteme Informatice Industriale” îşi propune să ofere, studenților şi tinerilor cercetărori posibilitatea de a proiecta, simula, dezvolta şi valida sisteme informatice industriale pe diferite platforme de laborator industriale folosind concepte moderne de automatizare şi conducere a proceselor. Activitățile se desfăşoară în cadrul următoarelor facultăți:

  • Facultatea de Automatică și Calculatoare
  • Facultatea de Energetică
  • Facultatatea de Inginerie în Limbi Străine, Departamentul German