Cursuri

Colectivul laboratorului “Sisteme Informatice Industriale” îşi propune să ofere, studenților şi tinerilor cercetărori posibilitatea de a proiecta, simula, dezvolta şi valida sisteme informatice industriale pe diferite platforme de laborator industriale folosind concepte moderne de automatizare şi conducere a proceselor. Activitățile se desfăşoară în cadrul următoarelor cursuri:

Facultatea de Automatica si Calculatoare

[Prelucrarea Informației] – Licență, semestrul 1
[Prelucrarea Informației] – Licență, semestrul 2
[Teoria sistemelor] – Licenta, semestrul 3, Facultatea de Automatica si Calculatoare
[Actionari] – Licenta, semestrul 4, Facultatea de Automatica si Calculatoare
[Tehnici de Optimizare] – Licență, semestrul 4
[Analiza si Proiectarea Sistemelor Informatice Industriale (Analiza Sistemelor Informatice)] – Licență, Pachetul 2A1, semestrul 7
[Tehnici avansate de conducere a proceselor] – Master, AII, semestrul 1
[Arhitecturi informatice pentru sisteme complexe] – Master, CPRU, semestrul 1
[Diagnoza sistemelor tehnice] – Master, AII, semestrul 2
[Testarea produselor informatice, asigurarea calității] – Master, MPI, PCSAM, semestrul 1
[Sisteme Informatice in Energetică] – Master, AII, semestrul 3

[Managementul Proiectarii Sistemelor de Conducere Avansate Industriale] – Curs facultativ, Licenta

Facultatea de Energetică
[Teoria Reglării Automate] – Licență, semestrul 5
[Sisteme neliniare şi eşantionate] – Licență,  semestrul 6
[Automatizări] – Licență, semestrul 7
[Protecții prin relee clasice şi numerice] – Licență, semestrul 7
[Automatizarea Proceselor Termoenergetice] – Licență, semestrul 8
[Conducerea şi automatizarea instalațiilor energetice] – Licență, semestrul 8
[Automatizarea Proceselor Energetice] – Master-1, IAE, semestrul 1
[Informatizarea Proceselor Energetice] – Master-1, IAE, semestrul 1
[Structuri de conducere ierarhizată a sistemelor electroenergetice] – Master-1, IAE, semestrul 3

Facultatea de Inginerie in Limbi Straine, Departamentul German
[Regelungstechnik I] – Licență, semestrul 5
[Regelungstechnik II] – Licență, semestrul 7

Facultatea de Inginerie Electrica
[Teoria sistemelor] – Licenta, semestrul 5

[Elemente de algebra booleană utilizate în analiza şi sinteza schemelor de comandă a proceselor industriale]