Doctorat

Conducător de doctorat: Prof.dr.ing.Sergiu Stelian ILIESCU
Departament: Automatică și Informatică lndustrială 

 1. Domeniul științific: Ingineria Sistemelor
 2. Aria de cercetare: Conducerea proceselor energetice, a proceselor tehnice în general, incluzând sisteme informatice
 3. Teme propuse (titluri generice)
  • Elaborarea de strategii, cercetări și proiectare de sisteme informatice și de automatizări în sisteme electroenergetice (SEE);
  • Conducerea integrată a unui SEE;
  • Analiza și sinteza de sisteme informatice destinate conducerii proceselor (tehnice);
  • Concepte noi de arhitecturi de conducere a unui SEE; smart grid, super grid, centrala virtuala etc;
  • Modelarea și simularea de sisteme și procese combinaționale și secvențiale;
 4. Scurta descriere a intereselor stiintifice / de cercetare ale conducatorului de doctorat: 
 • Experiență în proiectare, montaj și punere în funcțiune de sisteme de automatizare, inclusiv de calculatoare de proces.
 • Lungă și bogată cooperare cu TH Darmstadt (RFG). Conducător de doctorat din 1995 în specialitatea „Informatică aplicată” și apoi în „lngineria Sistemelor” ( 20 de teze finalizate, din care 2 cu profesori din afara Romaniei).
 • Lucrări publicate și comunicări în domeniul conducerii/automatizarii proceselor industriale, cu accent pe cele din energetică.
 • Creator de școală de automatică și informatică aplicată, în special în domeniu energetic. S-a semnalat existența unei liste cronologice de 246 titluri reprezentând apariții editoriale din ultimii 70 de ani care au influentat decisiv teoria sistemelor: pe pozitia 195. Filip. F. G.. 1. Dumitrache, and S.S. Iliescu, Large scale systems theory and applications 2001 (LSS ”01): a proceedings volume from the 9th IFACI/IFORS/IMACS/IFIP Symposium, Bucharest ROmani,. 18-20 July 200J. IFAC proceedings series, 2002. New York: Puhblished for the International Federation of Automatic Control by Elsevier Science.

  TEZE  DE  DOCTORAT SUSTINUTE SUB COORDONAREA
  Prof.Dr.ing. Sergiu Stelian ILIESCU

Nr.crt.NumeTitlul tezeiAnul admiterii
1 TĂNĂSESCU
Gh. Nasta
Contributii la identificarea sistemelor cu parametri
distribuiti, cu aplicatii la procesele de transferi de
caldura si masa
1996
2PUPĂZĂ
Dan
Sisteme client Server cu aplicatii in informatica
de proces
2002
3 ANDONE
Daniela
Consideratii asupra conducerii proceselor dintr-o
centrala electrica in conditiile cunoasterii incomplete
a modelului
2002
4FĂGĂRĂȘAN
Ioana
Detectia si diagnoza defectelor in instalatii
industriale
2002
5MATEESCU
Cristian
Sisteme informatice destinate localizarii obiectelor
mobile
2003
6 FRĂȚILĂ
Laurentiu Cătălin
Contributii la analiza, proiectarea si reglarea unui
sistem informatic financiar-bancar
2003
7POPESCU
Victor Adrian
Modelarea protectiilor prin relee prin programe
interactive de calcul de sisteme energetice
2004
8 BÂRLĂDEANU
Emilian
Analiza si conducerea sistemelor informatice
integrate destinate intreprinderilor distribuite
2005
9BISTRICEANU
Ionuț
Contributii la realizarea unui sistem de
dispecerizare si conducere automata a alimentarii
cu apa potabila pentru orase mici
2005
10 VLAD
Mădălin Ștefan
Sistem integrat de tranzactii electronice bazat pe
smart carduri
2006
11VASILE
Otilia Elena
Utilizarea tehnicilor inteligentei artificiale pentru
optimizarea sistemelor de control din cladiri
2008
12CATANĂ
Marian-Romeo
Utilizarea tehnicilor inteligentei artificiale pentru
optimizarea sistemelor de control din cladiri
2008
13DRAGOMIR
Florin
Contributii la controlul retelelor electrice de joasa
tensiune cu producere distribuita de surse de
energie regenerabila cu ajutorul regulatoarelor fuzzy.
2009
14NICULESCU FAIDA
Oana
Metode e control al stabilitatii unui autovehicul2010
15SUSNEA
Elena
Utilizarea metodelor si tehnicilor data mining in
sistemele educationale de tip e-learning
2010
16ANGHELESCU
Sebastian
Conceptii avansate privind sistemele de automatizare,
control si protectii din statiile electrice
2011
17POPA
Codrin
Platforma integrata pentru arhitecturi de suport
decizional – Sisteme informatice de tip
Warehouse
2011
18TUDOR
Bogdan
Securizarea datelor in transmisiile de tip wireless2011
19VLADU
Ana-Maria
Proceduri de testare pentru imbunatatirea
functionarii produselor informatice
2011
20TUDOR (HUTANU)
Vlad
Optimizarea retelelor de distributie utilizand
algoritmi naturali
2011
21MITROI
Codruț
Managementul calitatii serviciilor intr-o retea
intranet
2012
22CALOTĂ
Onița
Comportarea protectiilor prin relee in timpul
regimurilor tranzitorii
2012
23ARGHIRA
Nicoleta
Optimizarea reglajului frecventa-putere
activa intr-un sistem electroenergetic
2012
24DUMITRU
Iulia Vasilica
Data center energy efficiency: Modelling
and optimization. (Modelarea si optimizarea
consumului energetic pentru centre de date
2012
25PĂTRASCU
Luminița
Modelarea feed-back-ului in managementul
educational prin intermediul platformelor
electronice. Utilizarea ontologiilor.
2013
26CALOFIR
Vasile
Sisteme de monitorizare si control pentru
procese neliniare
2013
27COSTIANU
Daniel
Adaptarea schemelor de protectie la conditiile
impuse de retelele de distributie inteligente
2013
28CONSTANTIN (Șerban)
Iulia Cristina
Conducerea integrata a reglajului automat de
tensiune la transformatoarele-
autotransformatoarele echipate cu sisteme
numerice de protectie
2014
29BORASCU
Cirprian Ionut
Utilizarea protectiilor numerice adaptive in
cadrul retelelor eletrice de 110kV
2015
30GRIGORIU(FLANGEA)
Oana Ramona
Analiza fluxurilor energetice de baza de resurse
regenerabile, in vederea reducerii consumului de
energie pentru o incinta inchisa
2015
31VÎLCU
Valentin
Analiza fluxurilor energetice pe baza de resurse
regenerabile, in vederea reducerii consumului
de energie pentru o incinta inchisa
2015
32PUIANU(VASLUIANU)
Mihaela
Conducerea retelelor de distributie cu surse
regenerabile de energie
2018
33IONESCU
Mihai-Andrei
Participarea centralelor electrice fotovoltaice
la reglajul automat de tensiune
2019

DOCTORANZI SUB COORDONAREA
Prof.dr.ing. Sergiu Stelian ILIESCU

Nr.crt.Nume Anul susținerii
1 GUȘĂ Daniela
2IORDACHE Gabriela
3DRAGOMIR Ionela-Marinela 2011
4BĂRBULESCU Mihai2011
5MICUDA MIhai Adrian
6DINU (FIRICĂ) Elena-Daniela
7NICHIFOROV Cristina2017
8TĂNASE Adrian2017
9IAMANDI Anamaria2018
10DOBREA Marius-Alexandru2019
11SIMOIU Mircea Ștefan2019
12MUNTEANU Ruben Iacob2019