Doctorat

Conducător de doctorat: Prof.dr.ing.Sergiu Stelian ILIESCU
Departament: Automatică și Informatică lndustrială 

 1. Domeniul științific: Ingineria Sistemelor
 2. Aria de cercetare: Conducerea proceselor energetice, a proceselor tehnice în general, incluzând sisteme informatice
 3. Teme propuse (titluri generice)
  • Elaborarea de strategii, cercetări și proiectare de sisteme informatice și de automatizări în sisteme electroenergetice (SEE);
  • Conducerea integrată a unui SEE;
  • Analiza și sinteza de sisteme informatice destinate conducerii proceselor (tehnice);
  • Concepte noi de arhitecturi de conducere a unui SEE; smart grid, super grid, centrala virtuala etc;
  • Modelarea și simularea de sisteme și procese combinaționale și secvențiale;
 4. Scurta descriere a intereselor stiintifice / de cercetare ale conducatorului de doctorat: 
 • Experiență în proiectare, montaj și punere în funcțiune de sisteme de automatizare, inclusiv de calculatoare de proces.
 • Lungă și bogată cooperare cu TH Darmstadt (RFG). Conducător de doctorat din 1995 în specialitatea “Informatică aplicată” și apoi în “lngineria Sistemelor” ( 20 de teze finalizate, din care 2 cu profesori din afara Romaniei).
 • Lucrări publicate și comunicări în domeniul conducerii/automatizarii proceselor industriale, cu accent pe cele din energetică.
 • Creator de școală de automatică și informatică aplicată, în special în domeniu energetic. S-a semnalat existența unei liste cronologice de 246 titluri reprezentând apariții editoriale din ultimii 70 de ani care au influentat decisiv teoria sistemelor: pe pozitia 195. Filip. F. G.. 1. Dumitrache, and S.S. Iliescu, Large scale systems theory and applications 2001 (LSS ”01): a proceedings volume from the 9th IFACI/IFORS/IMACS/IFIP Symposium, Bucharest ROmani,. 18-20 July 200J. IFAC proceedings series, 2002. New York: Puhblished for the International Federation of Automatic Control by Elsevier Science. 

  TEZE  DE  DOCTORAT SUSTINUTE SUB COORDONAREA
  Prof.Dr.ing. Sergiu Stelian ILIESCU

Cod.

Nume si prenume autor

Titlul tezei de doctorat

Anul sustinerii tezei

1 TĂNĂSESCU Gh. Nasta Contributii la identificarea sistemelor cu parametric distribuiti, cu aplicatii la procesele de transferi de caldura si masa 1996
2 PUPĂZĂ Dan Sisteme client Server cu aplicatii in informatica de proces 2002
3 ANDONE Daniela Consideratii asupra conducerii proceselor dintr-o centrala electrica in conditiile cunoasterii incomplete a modelului 2002
4 FĂGĂRĂȘAN Ioana Detectia si diagnoza defectelor in instalatii industriale 2002
5 MATEESCU Cristian Sisteme informatice destinate localizarii obiectelor mobile 2003
6 FRĂȚILĂ Laurentiu Catalin Contributii la analiza, proiectarea si reglarea unui sistem informatic financiar-bancar 2003
7 POPESCU Victor Adrian Modelarea protectiilor prin relee prin programe interactive de calcul de sisteme energetice 2004
8 BÂRLĂDEANU Emilian Analiza si conducerea sistemelor informatice integrate destinate intreprinderilor distribuite 2005
9 BISTRICEANU Ionuț Contributii la realizarea unui sistem de dispecerizare si conducere automata a alimentarii cu apa potabila pentru orase mici 2005
10 VLAD Mădălin Ștefan Sistem integrat de tranzactii electronice bazat pe smart card-uri 2006
11 VASILE Otilia Elena Utilizarea tehnicilor inteligentei artificiale pentru optimizarea sistemelor de control din cladiri 2008
12 CATANĂ  Marian-Romeo Monitorizarea, protectia si controlul unui compressor de gaz cracat dintr-o instalatie de piroliza 2008
13 DRAGOMIR Florin Contributii la controlul retelelor electrice de joasa tensiune cu producere distribuita de surse de energie regenerabila cu ajutorul regulatoarelor fuzzy. 2009
14 NICULESCU- FAIDA Oana Metode de control al stabilitatii unui autovehicul 2010
15 SUȘNEA Elena Utilizarea metodelor si tehnicilor data mining in sistemele educationale de tip e-learing” 2010
16 ANGHELESCU Sebastian Conceptii avansate privind sistemele de automatizare,control si protectii din statiile electrice 2011
17 POPA Codrin Platforma integrate pentru arhitecturi de support decizitional – Sisteme informatice de tip Warehouse 2011
18 TUDOR Bogdan Securizarea datelor in transmisiile de tip Wireless 2011
19 VLADU Ana -Maria Proceduri de testare pentru imbunatatirea functionarii produselor informatice 2011
20 TUDOR (HUȚANU) Vlad Optimizarea retelelor de distributie utilizand algoritmi naturali 2011
21 MITROI Codruț  Managementul calitatii serviciilor intr-o retea intranet 2012
22 CALOTĂ Onița  Comportarea protectiilor prin relee in timpul regimurilor tranzitorii 2012
23 ARGHIRA Nicoleta  Optimizarea reglajului frecventa – putere activa intr-un sistem electroenergetic 2012
24 DUMITRU Iulia Vasilica  Data Center Energy Efficiency: Modelling and Optimization 2012

DOCTORANZI SUB COORDONAREA
Prof.Dr.ing. Sergiu Stelian ILIESCU

 Nr crt Nume doctorand Anul admiterii Forma de studiu
1 AMR Abdulrahman Ali SHUGAA ADDIN

2006

Cu frecvență, fără bursă
2 BĂLAN Liviu Mugurel 2007 Cu frecvență, fără bursă
3 VÎLCU Valentin

2008

Fără frecvență
4 PETRUȚIU Ioan

2007

Cu frecvență, fără bursă
5 CALOFIR Vasile

2010

Cu frecvență, cu bursă
6 COSTIANU Daniel Răzvan

2010

Cu frecvență, cu bursă
7 TĂNASE Adrian

2010

Fără frecvență, cu taxă
8 BĂRBULESCU Mihai

2011

Fără taxă
9 CONSTANTIN Iulia

2011

Cu frecvență, cu bursă
10 DRAGOMIR Ioana – Marilena

2011

Cu frecvență, cu bursă
11 BORĂSCU Ciprian Ionuț

2012

Fără taxă
12 GRIGORIU Oana Ramona

2012

Fără taxă
13 PINTILIE Ioan

2012

Fără taxă