Membri

Activitatea laboratorului este susținută de o echipă formată din doi profesori, trei conferențiari, doi șefi de lucrări, un asistent, doctoranzi cu frecvență, echipa tehnică și mai mulți doctori ingineri colaboratori externi.

Personal didactic și de cercetare

iliescu

Prof.dr.ing. Sergiu Stelian Iliescu

Profesor emerit

Curriculum Vitae;    Lista_Lucrari_Stiintifice_Iliescu


Iulia Stamatescu

Conf.dr.ing. Iulia Stamatescu

Conferențiar
vezi profil

Untitled

As.drd.ing. Cristina Nichiforov

Asistent
vezi profil

                                             

Cadre didactice asociate

Dr.ing. Daniel Costianu
Dr.ing. Dan Pupăză
Dr.ing. Mihai Ionescu
Drd.ing. Ana Maria Iamandi
Drd.ing. Mircea Simoiu
Conf.dr.ing. Călin Soare
Dr.ing. Onița Calotă
Dr.ing. Ana Maria Sorici

Echipa tehnică

Ing.Gheorge Dinu
Secretar Maricica Dinu