Conf.dr.ing. Grigore Stamatescu

Euraxess-016-Edit

Date contact: email: grigore.stamatescu [at] upb[punct]ro  telefon: 004014029147
Discipline: Prelucrarea Informatiei – Facultatea de Automatica si Calculatoare, Licenta, semestrul 1
Traductoare si Sisteme de Masurare – Facultatea de Automatica si Calculatoare, Licenta, semestrul 5
[Regelungstechnik I] – Facultatea de Inginerie in Limbi Straine, Departamentul German, Licență, semestrul 5
[Regelungstechnik II] – Facultatea de Inginerie in Limbi Straine, Departamentul German, Licență, semestrul 7
Domenii de cercetare: Networked Embedded Sensing; Information Processing; Control Engineering; Building Automation; Smart City
Scurt bio: Dr.-Ing. Grigore Stamatescu este conferențiar universitar în cadrul Departamentului de Automatică și Informatică Industrială, Facultatea de Automatică și Calculatoare, Universitatea Politehnica din București, România. A obținut titlul de doctor în ingineria sistemelor cu o teză asupra rețelelor de senzori wireless fiabile pentru îmbunătățirea calității vieții. Aceasta a fost urmată de studii postdoctorale în domeniul agregării și fuziunii datelor pentru medii inteligente multi-senzoriale. În perioada 2015-2016 a beneficiat de un grant Fulbright Visiting Scholar la Universitatea California, Merced, SUA, în domeniul algoritmilor de control și optimizare pentru managementul energiei în clădiri. Interesele curente de cercetare acoperă rețelele de senzori, Internet of Things și prelucrarea distribuită a informației cu aplicații în industrie, mediul construit și orașe inteligente. Legat de activitatea sa profesională, a primit două premii pentru cea mai bună lucrare la conferințe internaționale, cel mai recent pentru lucrarea „Wireless Sensor Network Architecture for Fog Computing” în cadrul conferinței IEEE CODIT 2018 și a fost implicat într-o serie de proiecte de cercetare și transfer tehnologic, inclusiv colaborări cu mediul industrial pentru proiectarea sistemelor informatice în sisteme ciber-fizice din domeniul energetic. Proiecte coordonate recent includ „Noi algoritmi de consens dinamic pentru managementul energiei termice în clădiri” – CONSENSYS și „Gateway multi-protocol pentru automatizare deschisă în clădirile inteligente” – OPENBMS. Dezvoltă colaborări cu companii IT pentru consultanță în proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare în domeniul analizei și modelării seturilor mari de date, implementări algoritmice pilot, cercetare aplicată și training. Dr. Stamatescu a publicate peste 100 de articole în jurnale și volumele unor conferințe internaționale indexate și este un membru activ al comunității științifice ca recenzor, membru al unor comitete de organizare și editoriale precum și ca expert în cadrul unor programe europene (COST, DG-REGIO). Este co-organizator al conferinței anuale IEEE International Workshop on Systems Safety and Security (2013-2018) și editor al volumului Springer „Recent Advances in Systems Safety and Security” din seria Studies in Systems, Decision and Control. A fost de asemenea co-chair al celei de-a 9-a conferințe IEEE International Conference on
Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications – IDAACS’2017, care s-a desfășurat la București, și în anul 2018 a coordonat ca editor invitat numărul special „Sensing and Data-Driven Control for Smart Building and Smart City Systems” publicat în Journal of Sensors, ISSN: 1687-7268.Grigore Stamatescu este membru al IEEE și activeaza actualmente ca chair al grupului Young Professionals și ca chair al capitolului local al societății IEEE de Robotică și Automtizări (RAS), în cadrul secțiunii România. Este de asemenea membru ACM, al Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică (SRAIT) și membru al comitetului IFAC TC 3.3. Telematics: Control via Communication Networks.
[CV]
Publicatii:

Proiecte:

 Profil google scholar

Noi algoritmi de consens dinamic pentru managementul termic al clădirilor (CONSENSYS)

Gateway multi-protocol pentru automatizare deschisa in cladiri inteligente (OPENBMS)