POSDRU/POCU

Colectivul laboratorului „Sisteme Informatice Industriale” a participat la coordonarea și implementarea activităților a trei proiecte de dezvoltare instituțională, co-finantațe din fonduri europene prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

(2014-2015) POSDRU/161/2.1/S/134386 “Din Scoala Hai să ne orientăm şi pregătim pentru o Viaţă Activă (SHIVA)”
Axa prioritară: Nr. 2 „ Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenție: 2.1. „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
SITE PROIECT
Consorțiu:
– Universitatea Politehnica din București – Lider de parteneriat
Institutul National De Cercetare-Dezvoltare De Fizica Si Inginerie Nucleara-Horia Hulubei – Partener 1
Echipa de implementare UPB – POSDRU/161/2.1/S/134386


(2012-2013) POSDRU/109/2.1/G/82454 „Vreau să fac practică ca să devin un inginer căutat”
Axa prioritară: „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenție: 1.2. „Calitate în învățământul superior”
Cerere de propuneri de proiecte: Nr. 109 „Tranziția de la școală la viața activă”
SITE PROIECT
Consorțiu:
 Universitatea Tehnică de Construcții București – Coordonator
– Universitatea Politehnica din București – Partener 1

– Federația Junior Chamber International – Partener 2
Echipa de implementare UPB – POSDRU/109/2.1/G/82454


(2010-2013) POSDRU/86/1.2/S/63806 „Rețea națională de centre pentru dezvoltarea programelor de studii cu rute flexibile și a unor instrumente didactice la specializarea de licență și masterat, din domeniul Inginerial Sistemelor”
Axa prioritară: „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenție: 1.2. „Calitate în învățământul superior”
SITE PROIECT
PORTAL PROIECT
Consorțiu:
Universitatea Tehnică de Construcții București – Coordonator
Ministerul Educației, Cercetării și Inovării – Partener 1
Universitatea Politehnica din București – Partener 2

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Partener 3
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași – Partener 4
Universitatea Politehnica din Timișoara – Partener 5
SC Asti Automation S.r.l. – Partener 6
Echipa de implementare UPB – POSDRU/86/1.2/S/63806