Descriere Master

AUTOMATICĂ ȘI INFORMATICĂ INDUSTRIALĂ

Descriere

Master AII – scurta prezentare

Plan_de_Invatamant_AII
Metodologia de admitere
Bibliografie AII 2021
Ultimele informatii pe site-ul departamentului AII

Programul pregătește specialiști în domeniul Ingineria Sistemelor, venind din diverse pregătiri inginerești de licență, capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice și tehnice avansate, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societăţii româneşti şi al lumii avansate. În particular, programul are drept misiune dobândirea de cunoștințe tehnice avansate în domeniul informaticii industriale, programarea, exploatarea și mentenanța sistemelor informatice, de control și comunicație în procesele industriale, participarea inovativ-creatoare la proiecte de cercetare, pregătirea practică alături de firme consacrate.

Relevanță pentru piața muncii

Cunoștințele acumulate pe parcursul programului de masterat AII de analiză de sistem, proiectare, implementare, testare și diagnoză a sistemelor de conducere informatice, de control, comunicație și monitorizare constituie o baza solidă în vederea angajării în domeniul industrial sau al cercetării și dezvoltării.

Cunoștințe necesare

Bazele analizei și proiectării sistemelor informatice, bazele reglării automate, echipamente  pentru conducerea proceselor, stocarea și procesarea informației.

Competențe și abilități dobândite

Operarea cu concepte și metode științifice, inginerești și ale sistemelor informatice în domenii interdisciplinare; Proiectarea sistemelor informatice într-un concept integrat (hardware, software, manware și orgware); Soluționarea problemelor folosind instrumentele științei și ingineriei sistemelor; Evaluarea și îmbunătățirea performanțelor sistemelor de conducere, în particular a sistemelor de reglare automata; Proiectarea, gestionarea ciclului de viață, integrarea și integritatea sistemelor de conducere; Abilități de proiectare, implementare și diagnoză a sistemelor de automatizare.

Materii

Sem 1: Tehnici avansate de conducere a proceselor, Instrumentatie de proces in sisteme informatice/ Sisteme inteligente de masura, Complemente de teoria sistemelor si semnalelor/ Tehnici avansate de identificare, modelare şi simulare, Modelarea si simularea sistemelor cu evenimente discrete, Cercetare.
Sem 2: Sisteme SCADA pentru procese industriale, Sisteme expert, Actionari reglabile si elemente de executie, Diagnoza sistemelor tehnice , Cercetare.
Sem 3: Managementul proiectelor de cercetare, Sisteme Multi-Agent pentru Controlul Intreprinderii, Sisteme Informatice in Industria Chimica si Biochimica, Sisteme Informatice in Energetica, Cercetare.
Sem 4: Cercetare, Elaborare proiect disertație.

Limbaje de programare și tehnologii folosite

Tia Portal, WinCC, LabView, EPLAN, LOGO! Soft Confort, Matlab/Simulink, , XSOFT-CODESYS, Galileo,PC Worx, Siemens STARTER, CX-Drive.

Teme de cercetare (exemple)

Analiza și proiectarea sistemelor informatice industriale: Sistem de conducere numerică a unei stații electrice; Automatizarea unei centrale electrice; Sistem de comanda automată a substemului HVAC intr-o cladire inteligentă; Eficiența energetică în clădiri cu sisteme BMS (Building Management Systems); Sistem de monitorizarea și comandă automată a unui proces industrial de fabricație; Sistem de comanda vectoriala a motoarelor asincrone; Sisteme numerice destinate creșterii stabilității sistemelor; Sisteme de tip Smartgrid; Cyber-Physical Systems; Diagnoza sistemelor tehnice industriale: Sistem de asistenta rutiera pentru autovehicule; Detectia si diagnoza defectelor pentru procese industriale.

Alte informații

Limba de predare: română
Companii partenere: ASTI Automation, EATON, Eplan, Festo, Honeywell Romania, Phoenix Contact, Rittal, Siemens, Yokogawa, Transelectrica.

Grup alumni AII

Acreditare: Aviz de validare a calificării masterului interdisciplinar Automatică și Informatică Industrială (AII)

Coordonatori:
Prof. Dr. Ing. Sergiu Stelian Iliescu – sergiu.iliescu[at]upb.ro
Prof. Dr. Ing. Ioana Fagarasan – ioana.fagarasan[at]upb.ro

Echipa:
Conf. dr.ing. Nicoleta Arghira – nicoleta.arghira[at]upb.ro
Conf. dr.ing. Iulia Stamatescu – iulia.stamatescu[at]upb.ro
Conf. dr.ing. Grigore Stamatescu – grigore.stamatescu[at]upb.ro
Sl. dr.ing. Vasile Calofir – vasile.calofir[at]upb.ro