Activitate de Cercetare/Dezvoltare

Colectivul desfășoară activități de cercetare științifică în domeniile:

  • reglarea automată a proceselor industriale – aplicații în energetică;
  • automatizări și protecții (clasice și numerice) în sistemele electro-energetice și centrale electrice;
  • diagnoza și detecția defectelor în procesele industriale;
  • modelarea și simularea proceselor industriale;
  • arhitecturi informatice avansate pentru sisteme descentralizate complexe.

Tipuri de proiecte:

Proiecte recente:

  1. “Sistem inteligent de asistate a deciziilor aplicat în rețelele electrice de joasă tensiune cu producere distribuită din surse de energie regenerabilă” – InDeSEn
    An: 2012-2015
    Cod: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616 , Contract 42/2012
    Consorțiu: Universitatea Valahia din Târgoviște – Coordonator, Advanced Technology Systems (ATS) – Partener 1, Universitatea “Politehnica” din București – Partener 2
    Site proiect
    Schema InDeSEn