Activitate de Cercetare/Dezvoltare

Colectivul desfășoară activități de cercetare științifică în domeniile:

 • reglarea automată a proceselor industriale – aplicații în energetică;
 • automatizări și protecții (clasice și numerice) în sistemele electro-energetice și centrale electrice;
 • diagnoza și detecția defectelor în procesele industriale;
 • modelarea și simularea proceselor industriale;
 • arhitecturi informatice avansate pentru sisteme descentralizate complexe.

Tipuri de proiecte:

Proiecte recente:

 1. “Sistem inteligent de asistate a deciziilor aplicat în rețelele electrice de joasă tensiune cu producere distribuită din surse de energie regenerabilă” – InDeSEn
  An: 2012-2015
  Cod: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1616 , Contract 42/2012
  Consorțiu: Universitatea Valahia din Târgoviște – Coordonator, Advanced Technology Systems (ATS) – Partener 1, Universitatea “Politehnica” din București – Partener 2
  Site proiect
  Schema InDeSEn