Sl.dr.ing. Vasile Calofir

Untitled

Date contact: email: vasile.calofir [at] upb[punct]ro telefon: 004014029147
Discipline: [Actionari] – Facultatea de Automatica si Calculatoare, Licenta, semestrul 4
[Teoaria sistemelor] – Facultatea de Automatica si Calculatoare, Licenta, semestrul 3
[Teoaria sistemelor] – Facultatea de Inginerie Electrica, Licenta, semestrul 5
[Analiza si proiectarea sistemelor informatice industriale] – Facultatea de Automatica si Calculatoare, Licenta, semestrul 8
[Diagnoza sistemelor tehnice] – Facultatea de Automatica si Calculatoare, Master, semestrul 2
[Teoria reglarii automate] – Facultatea de Energetica, Licenta, semestrul 5
[Prelucrarea informatiei] – Facultatea de Automatica si Calculatoare, Licenta, semestrul 2
[Managementul Proiectarii Sistemelor de Conducere Avansate Industriale] – Curs facultativ, Licenta
Domenii de cercetare: Actionari electrice, hidraulice si pneuamatice; Modelarea, proiectarea, simularea si implementarea structurilor de reglare automata pentru procese industriale; Metode pentru detectia si diagnoza defectelor.
Scurt bio: As.Dr.Ing. Vasile Calofir este cadru didactic in cadrul Departamentului de Automatica si Informatica Industriala, Facultatea de Automatica si Calculatoarea, Universitatea Politehnica din Bucuresti.
In anul 2014, sub indrumarea d-lui Prof.Dr.Ing. Sergiu Stelian Iliescu, a obtinut titlul de doctor, in Ingineria Sistemelor, cu teza, „Sisteme de monitorizare si control pentru procese neliniare„.
Activitatea stiintifica s-a concretizat in publicarea a 12 de articole, de specialitate, indexate in baze de date internationale si a unui indrumar de laborator.
In perioada 2012-2016 a fost implicat in scrierea si implementarea a 4 proiecte de cercetare-dezvoltare dintre care 3 de dezvoltare institutionala si 1 de cercetare.
Publicatii: Profil google scholar