As.drd.ing. Cristina Nichiforov

Date
Contact:
Email: cristina.nichiforov@upb.ro; cristina.nichiforov@aii.pub.ro
Telefon: 021 402 9147
Birou: ED 211-212
Discipline:Prelucrarea Informatiei – Facultatea de Automatica si Calculatoare, licenta, an 1/sem.1 & sem.2
Tehnici de Optimizare – Facultatea de Aurtomatica si Calculatoare, licenta an 2/sem.4
Teoria Reglarii Automate – Facultatea de Energetica, licenta, an 3/sem. 5
Informatizarea Proceselor Energetice – Facultatea de Energetica, master, an 1/sem.1
Automatizarea Proceselor Energetice – Facultatea de Energetica, master, an 1/sem.1
Sisteme de Conducere Ierarhizata a Sistemelor Electroenergetice – Facultatea de Energetica,
master, an 1/sem.2
Domenii de
cercetare:
sisteme de reglare, modelarea si simularea proceselor, optimizari, machine learning,
modelare predictiva, inteligenta artificiala aplicata in procesele energetice, smart buildings,
analiza si prelucrarea datelor.
Scurt bio:Cristina NICHIFOROV a obtinut diploma de licenta in anul 2015, fiind absolventa a Universitatii
Politehnica Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare, domeniul Ingineria Sistemelor,
specializarea Automatica si Informatica Aplicata. In 2017 a obtinut diploma de masterat de la
aceeasi facultate, domeniul Ingineria Sistemelor, specializarea Automatica si Informatica
Industriala. Icepând cu Octombrie 2017 este student doctorand in Ingineria Sistemelor, in
cadrul aceleiasi facultati, avand tema de cercetare: “Sistem de management pentru cladiri
inteligente”.De asemenea, din Obtombrie 2017 este Asistent Universitar in cadrul departa-
mentului Automatica si Informatica Industriala, Facultatea de Automatica si Calculatoare,
Universitatea Politehnica București. Este membru al asociatiei Institute of Electrical and
Electronics Engineers (IEEE), membru IEEE Young Professionals si secretar al IEEE Robotics
& Automation Society.
Publicatii:Google Scholar
ORCID
CV complet:Curriculum Vitae
Altele:LinkedIN