As.drd.ing. Cristina Nichiforov

Date contact:Email: cristina.nichiforov@upb.ro
Tel.: +4014029147
LinkedIn
Discipline:Facultatea de Automatică și Calculatoare:
Prelucrarea Informației (aplicații) – Licență, An I, Sem. 1
Prelucrarea Informației (aplicații) – Licență, An I, Sem. 2
Tehnici de Optimizare (aplicații) – Licență, An II, Sem. 2

Facultatea de Energetică:
Teoria Reglării Automate (aplicații) – Licență, An III, Sem 1
Informatizarea Proceselor Energetice (aplicații)- Master, An I, Sem. 1
Automatizarea Proceselor Energetice (aplicații) – Master, An I, Sem. 1
Domenii de
cercetare:
smart buildings, tehnici de inteligență artificială aplicate în sisteme electro-energetice,
deep learning, machine learning, data analytics, modelare predictivă, optimizare.
Scurt bio:Cristina Nichiforov a obținut diploma de licență în anul 2015 în cadrul Universității
Politehnica din București, Facultatea de Automatică și Calculatoare, domeniul
Ingineria Sistemelor, specializarea Automatică și Informatică Aplicată. În 2017,
a terminat studiile de masterat în cadrul aceleiași facultăți, domeniul Ingineria
Sistemelor, specializarea Automatică și Informatică Industrială. Din 2017 este student
doctorand în Ingineria Sistemelor în cadrul Școlii doctorale de Automatică și Calculatoare,
având tema tezei „Sistem de management pentru clădiri inteligente”. De asemenea,
din 2017 este Asistent universitar în cadrul departamentului de Automatică și Informatică
Industrială, Facultatea de Automatica și Calculatoare, Universitatea Politehnica din
București.
Publicații:ORCID
Google Scholar