Prelucrarea Informației

Acest curs vizează însuşirea cunoştinţelor de bază privind:

 • prelucrarea informaţiei,
 • particularităţile şi performanţele sistemelor de prelucrare a datelor experimentale,
 • prelucrarea statistică a datelor experimentale,
 • metode de estimare a parametrilor pentru datele experimentale,
 • estimarea parametrilor tipici de regresie,
 • verificarea ipotezelor statistice,
 • orientarea către problematica prelucrării datelor informaţionale, cu precadere prin folosirea de tehnici bazate pe statistică matematică pentru analiza şi interpretarea datelor.

Aplicaţiile de laborator aprofundează noţiunile prezentate în cadrul orelor de curs, bazate pe folosirea unor utilitare (Matlab), desfăşurate integral prin utilizarea calculatoarelor numerice. Materiale aferente cursului si laboratorului:

 • Laborator 1 – Introducere în MATLAB
 • Laborator 2 – Dezvoltarea de programe MATLAB (Operatori şi funcții; Calcul simbolic)
 • Laborator 3 – Dezvoltarea de programe MATLAB (Fişiere .m; Rutine şi funcții)
 • Laborator 4 – Curve Fitting Toolbox
 • Laborator 5 – Prelucrarea datelor cu erori aleatorii. Histograme.Teste pentru erori grosiere.

Note finale PI 2017-2018