Informatizarea Proceselor Energetice

Obiectivele disciplinei Disciplina îşi propune să prezinte strategiile, metodele, tehnicile şi instrumentele de realizare a aplicațiilor în domeniul energetic în conexiune cu toate celelalte discipline tehnologice de automatică şi calculatoare. Sunt prezentate atât aspectele teoretice cât şi cele practice ale implementării sistemelor informatice. Aplicațiile au ca obiectiv aprofundarea cunoştințelor de analiză de sistem prin realizarea unui memoriu tehnic care să conțina principalele etape de realizare a unui produs informatic, cu aplicații pentru sisteme obiect din energetică. Noțiunile generale ale cursului sunt completate cu exemple practice de sisteme informatice concepute pentru conducerea şi supravegherea sistemelor energetice, cum ar fi: – Dispecerul energetic central (DEC); – Dispecerul energetic teritorial (DET); – Dispecerul energetic de hidroamenajare (DHA); – Dispecerul energetic zonal sau local de rețele electrice (DEZ/DEL); – Punctele de supraveghere şi comandă a rețelelor de joasă tensiune (PSC); – Dispecerul energetic local de centrale electrice (DLC); – Stațiile electrice; – Dispecerul de termoficare.

Note Finale IPE_2018-2019_01.02.2019

Materiale aferente cursului

Materiale aferente proiectului

Materiale aferente laboratorului (Laboratorul se tine Marti in intervalul orar 18-20 in sala ED 113)
S1 – Introducere-labview
S2 – Aplicatia-1-labview
S3 – Aplicatia-2-labview
S4 – Aplicatia-3-labview
S5 – Aplicatia-4-labview-Conducerea-Proceselor
S6 – Realizarea unei aplicatii din domeniul energetic in mediul de dezvoltare LabVIEW (studiu pe echipe – maxim 3 studenti).
S7  – Predare si prezentare aplicatie din domeniul energetic dezvoltata in LabVIEW. Se vor preda urmatoarele: aplicatia software si o documentatie scrisa de minim 2 pagini ce va contine descrierea procesului implementat precum si ecrane (panoul frontal si diagrama bloc) din aplicatia realizata. Orice intarziere de predare a temei va duce la scaderea notei de pornire cu 2p/saptamana.