(Română) Informatizarea Proceselor Energetice

Obiectivele disciplinei Disciplina îşi propune să prezinte strategiile, metodele, tehnicile şi instrumentele de realizare a aplicațiilor în domeniul energetic în conexiune cu toate celelalte discipline tehnologice de automatică şi calculatoare. Sunt prezentate atât aspectele teoretice cât şi cele practice ale implementării sistemelor informatice. Aplicațiile au ca obiectiv aprofundarea cunoştințelor de analiză de sistem prin realizarea unui memoriu tehnic care să conțina principalele etape de realizare a unui produs informatic, cu aplicații pentru sisteme obiect din energetică. Noțiunile generale ale cursului sunt completate cu exemple practice de sisteme informatice concepute pentru conducerea şi supravegherea sistemelor energetice, cum ar fi: – Dispecerul energetic central (DEC); – Dispecerul energetic teritorial (DET); – Dispecerul energetic de hidroamenajare (DHA); – Dispecerul energetic zonal sau local de rețele electrice (DEZ/DEL); – Punctele de supraveghere şi comandă a rețelelor de joasă tensiune (PSC); – Dispecerul energetic local de centrale electrice (DLC); – Stațiile electrice; – Dispecerul de termoficare.

Materiale aferente cursului

  • Capitolul 1: Considerații privind aplicațiile informatice.Terminologie
  • Capitolul 2: Principii generale de realizare a produselor informatice.
  • Capitolul 3: Tehnologia de realizare a unui produs informatic.
  • Capitolul 4: Cadrul tehnologic de realizare şi întretinere a sistemelor informatice.
  • Capitolul 5: Probleme actuale ale aplicațiilor IMS.

Materiale aferente proiectului/laboratorului