Șl.dr.ing. Nicoleta Arghira

DATE CONTACT:
email:  nicoleta.arghira [at] upb.ro  telefon: +40214029147
DISCIPLINE:

Prelucrarea Informației – Facultatea de Automatică și Calculatoare, Licență, An I, Sem. 2
Conducerea şi automatizarea instalațiilor energetice – Facultatea de Energetică, Licență, An IV, Sem. 2
Automatizări – Facultatea de Energetică, Licență, An IV, Sem. 1
Teoria Reglării Automate – Facultatea de Energetică, Licență, An III, Sem. 1
Sisteme Informatice in Energetică – Facultatea de Automatică și Calculatoare, Master (AII), An II, Sem. 1

DOMENII DE CERCETARE:

Sisteme automate, modelarea și simularea proceselor tehnice, automatizări pentru procese energetice, prelucrarea datelor, prognoza consumului energetic

SCURT BIO:

Ș.l.dr.ing. Nicoleta ARGHIRA face parte din departamentul Automatică și Informatică Industrială al Facultății de Automatică și Calculatoare din Universitatea Politehnică din București(UPB) din anul 2009. A absolvit Facultatea de Energetică, specializarea Informatică Industrială și programul de masterat ”Automatică și Informatică Industrială”.
Teza de doctorat ”Optimizarea reglajului automat frecvență-putere activă într-un sistem electroenergetic” (2012) a fost elaborată sub coordonarea prof.dr.ing. Sergiu Stelian ILIESCU. În perioada 2011-2012 a fost invitată ca cercetător la Grenoble Institute of Technology unde a dezvoltat un sistem de predicție a consumului energetic în case inteligente.
Activitatea sa didactică și de cercetare s-a concretizat prin coordonarea a numeroase lucrări de diplomă și de disertație ale studenților de la Facultățile de Energetică și Automatică și Calculatoare (UPB), precum și prin participarea ca membru al echipei sau director a 8 proiecte de cercetare științifică și 4 proiecte de dezvoltare instituțională. Actualitatea tematicilor de cercetare abordate este asigurată și prin apartenența la asociațiile profesionale din domeniu: IEEE Control Systems, Power and Energy, Automation and Robotics, IEEE Young Proffesionals Romania (presedinte din 2019), Societatea de Automatică și Informatică Tehnică din România, Societatea Inginerilor Energeticieni din România.


PUBLICAȚII:
Google Scholar