Automatizarea Proceselor Energetice

Obiectivele disciplinei

Pentru curs:

  1. Abordarea într-o manieră sistemică a sistemelor/proceselor complexe dintr-o centrală elctrică în scopul stabilirii pe baza cerintelor şi restricțiilor funcționale a structurii sistemelor reprezentative de comandă şi reglare automată.
  2. Familiarizarea cu schemele de bază folosite în domeniul automatizarilor: scheme bloc şi scheme tehnologice cu automatizări. Necesitatea şi rolul automatizărilor pentru buna funcționare a centralelor energetice.

Pentru aplicații
Aplicațiile vor fi desfăşurate pe standurile şi echipamentele asistate de calculator din dotarile laboratorului “Sisteme Informatice Industriale” al facultății de Automatică şi Calculatoare. Aplicațiile vizează cunoaşterea modului de funcționare a diverselor echipamente de automatizări (comandă şi reglare) din SEE (metode de simulare).

Conţinutul tematic

 • Rolul şi locul automatizărilor în industria energetică. Procese şi instalații într-o termocentrală. Cerințele impuse SRA dintr-o termocentrală.
 • Automatizarea cazanelor de abur (cu circulație naturală sau cu străbatere forțată).
 • Reglarea automată a procesului de ardere; a alimentării cu apa; a temperaturii aburului supraîncălzit; a purjei.
 • Automatizarea turbinei şi a instalațiilor anexe.
 • Reglarea automată a turației; a presiunii aburului la labirinti; a nivelului de lichid în condensator şi în preîncălzitoare.
 • Automatizarea instalațiilor interne din centrală (instalațiilor de alimentare cu combustibil, degazorul, stațiile de reducere răcire, instalațiilor de preparare a apei de adaos).
 • Automatizări electroenergetice în centrale electrice.
 • Reglarea automată a tensiunii şi puterii reactive.
 • Reanclanşarea automată rapidă (RAR).
 • Automatizarea centralelor nuclear electrice.
 • Prezentarea generală a sistemului de conducere a părții nucleare a unei unitati CANDU – PHWR.
 • Subsistemul de conducere dintr-o centrală electrică. Funcții şi structuri de conducere.

Bibliografie aferenta cursului
Analiza si proiectarea sistemelor de reglare automata – Autori: Sergiu Stelian ILIESCU, Ioana FAGARASAN, Nicoleta ARGHIRA, Iulia DUMITRU
Automatizari. Scheme de comanda. Circuite Logice Secventiale. Panou Didactic LOGO” – Autori: Ioana FAGARASAN, Grigore STAMATESCU, Iulia DUMITRU, Nicoleta ARGHIRA et al

2019-2020

2017-2018