Prof.dr.ing. Ioana Făgărășan

ioana

DATE CONTACT: email: ioana@shiva.pub.ro  telefon: +4014029147
DISCIPLINE: Analiza si Proiectarea Sistemelor Informatice Industriale (Analiza Sistemelor Informatice) – Facultatea de Automatica si Calculatoare,Licență, Pachetul 2A1, semestrul 7
Diagnoza sistemelor tehnice – Facultatea de Automatica si Calculatoare, Master, AII, semestrul 2
Testarea produselor informatice, asigurarea calității – Facultatea de Automatica si Calculatoare, Master, MPI, PCSAM, semestrul 2
Teoria Reglării Automate – Facultatea de Energetica, Licență, semestrul 5
Automatizarea Proceselor Termoenergetice – Facultatea de Energetica, Licență, semestrul 8
Informatizarea Proceselor Energetice – Facultatea de Energetica, Master-1, IAE, semestrul 1
DOMENII DE CERCETARE: Sisteme automate, automatizarea proceselor energetice, modelarea si simularea proceselor tehnice, conducerea proceselor, metode de detectia si diagnoza defectelor, proiectarea si testarea sistemelor informatice
SCURT BIO: Prof. dr. ing. Ioana Făgărăşan îşi desfaşoară activitatea didactică şi ştiintifică în cadrul Departamentului de Automatică şi Informatică Industrială, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti din anul 1996. În perioada 2002-2004 a obţinut prin concurs un post de cadru didactic asociat în cadrul Institutului National Politehnic din Grenoble (Franţa), Scoala Naţională de Ingineri Electricieni din Grenoble (ENSIEG – Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Electriciens de Grenoble. Acest lucru a fost posibil datorită colaborărilor existente încă din timpul elaborării tezei de doctorat (2000, 2001) cu colectivul de cercetare al Laboratorului de Automatică din Grenoble (LAG – Laboratoire d’Automatique de Grenoble), precum şi datorită experienţei acumulate şi în alte colective de cercetare cum ar fi cel al Institutului de Tehnica Reglării, Universitatea Tehnica din Darmstadt (Germania). Este autoare a 18 cărţi, numeroase articole şi comunicări ştiinţifice la conferinţe naţionale şi internaţionale. In perioada 2006-2015 , a coordonat 3 proiecte de dezvoltare institutionala de tip POSDRU si 3 proiecte nationale de cercetare.
PUBLICAȚII:

 

Google Scholar
PROIECTE:

 

 (2014-2015) POSDRU/161/2.1/G/134386 „Din Scoala Hai să ne orientăm şi pregătim pentru o Viaţă Activă (SHIVA)”, Valoare RON: 1.391.396,31, Manager proiect UPB: I. FAGARASAN
(2013-2010) POSDRU /86/1.2/S/63806 „Retea nationala de centre pentru dezvoltarea programelor de studii cu rute flexibile si a unor instrumente didactice la specializarea de licenta si masterat, din domeniul Ingineria Sistemelor ”, Valoare RON: 2.220.030,4, Responsabil proiect UPB: I. FAGARASAN
(2013-2012) POSDRU/109/2.1/G/82454 „Vreau sa fac practica ca sa devin inginer cautat”,  Valoare RON: 554.025, Responsabil proiect UPB: I. FAGARASAN
(2009-2007) Contract de cercetare AMCSIT 2007, PNCDI II, Programul 5, 85/25.09.2007 : Inovare, Sisteme modulare de simulare a conducerii automate a unor procese industriale pentru dotarea platformelor educationale multifunctionale, Valoare RON: 771.176, Responsabil proiect UPB: I. FAGARASAN
(2006-2005) Contract de cercetare CNCSIS, AT56 / 27692/2005; 139/2006, Sistem integrat de predare, învăţare şi testare asistate de calculator în detecţia şi diagnoza defectelor în instalaţiile industriale, Valoare RON: 28.000, Director proiect UPB: I. FAGARASAN
(2008-2006) Contract de cercetare MEC-UEFISCSU 15031/07.04.2006, CEEX – MODUL 2; Cod proiect 43, Metode de control tolerant la defect implementabile in sisteme distribuite, Valoare RON: 100.000, Director proiect UPB: I. FAGARASAN