Automatizarea Proceselor Termoenergetice

Obiectivul cursului
Disciplina îşi propune să prezinte într-o viziune sistemică problematica automatizării proceselor termoenergetice, din cadrul unei centrale electrice, în corelație cu disciplinele ce tratează teoria sistemelor, sistemele mari cu conducere ierarhizată, cu cele care studiază instalațiile tehnologice.
Conţinutul tematic

  • Rolul şi locul automatizărilor în industria energetică. Procese şi instalații într-o termocentrală. Cerințele impuse SRA dintr-o termocentrală.
  • Automatizarea cazanelor de abur (cu circulație naturală sau cu străbatere forțată). Reglarea automată a procesului de ardere; a alimentării cu apă; a temperaturii aburului supraîncălzit; a purjei. Automatizarea turbinei şi a instalațiilor anexe. Reglarea automată a turației; a presiunii aburului la labirinți; a nivelului de lichid în condensator şi în preîncălzitoare.
  • Automatizarea instalațiilor interne din centrală (instalațiilor de alimentare cu combustibil, degazorul, stațiile de reducere răcire, instalațiilor de preparare a apei de adaos).
  • Automatizari electroenergetice în centrale electrice. Reglarea automată a tensiunii şi puterii reactive. Reanclanşarea automată rapidă (RAR). Sincronizarea automată.

Materiale aferente cursului
Analiza si proiectarea sistemelor de reglare automata – Autori: Sergiu Stelian ILIESCU, Ioana FAGARASAN, Nicoleta ARGHIRA, Iulia DUMITRU
Automatizari. Scheme de comanda. Circuite Logice Secventiale. Panou Didactic LOGO” – Autori: Ioana FAGARASAN, Grigore STAMATESCU, Iulia DUMITRU, Nicoleta ARGHIRA et al

 

Laborator