Testarea produselor informatice, asigurarea calității

Obiectivul cursului

  • Prezentarea conceptelor generale de testare a aplicațiilor informatice şi asigurarea calității acestora.
  • Prezentarea tehnicilor de proiectare, dezvoltare şi execuție a testelor, precum şi elaborarea documentației suport de testare şi raportare a rezultatelor.
  • Familiarizarea cu standardele de calitate ISO 9126, ISO 9000-4:2000 şi cunoasterea  cadrului legislativ național şi internațional al calității produselor şi serviciilor informatice.

Conţinutul tematic Proiectarea unui sistem de testare automată  pentru descoperirea şi raportarea eventualelor defecte ale unei aplicații informatice având în vedere mărirea longevității produsului, reducerea procesului de întreținere şi asigurarea calității produsului.

Materiale aferente cursului

Rezultate Examen (01.02.2018) – master MPI si PCSAM