Diagnoza sistemelor tehnice

Conţinutul cursului

Cursul contribuie la formarea specialiştilor din domeniul automaticii şi se adresează tuturor celor ce au în întreținere şi exploatare procese tehnologice cu sisteme de conducere, destinate controlului şi monitorizării acestora. Astfel, se doreşte: familiarizarea cu noțiunile specifice domeniului diagnozei tehnice şi însusirea metodelor şi algoritmilor folosiți în detectarea şi diagnoza defectelor pentru a pune în evidență dacă un defect este prezent sau nu şi de a determina timpul şi locatia acestuia sau a mărimii şi comportării în timp a defectului.

Conţinutul tematic

Aplicațiile au ca obiectiv aprofundarea cunoştințelor prin realizarea unei analize funcționale a proceselor tehnice în vederea modelării funcționării normale şi a situatiilor anormale şi în vederea dezvoltării de  algoritmi de detetectie şi diagnoza a defectelor, adecvați proceselor tehnice studiate.

Materiale aferente cursului

  • Curs1-DPT: Concepte de bază utilizate în detecția şi diagnoza defectelor. Terminologie.
  • Curs2-DPT: Metode de detectare a defectelor bazate pe model.
  • Curs3-DPT: Detectarea defectelor cu ecuații de paritate
  • Curs4-DPT: Metode de detectare a defectelor bazate pe modele de semnal – partea I
  • Curs5_DPT: Metode de detectare a defectelor bazate pe modele de semnal – partea a-II-a
  • Curs6-DPT: Metode de detectare a defectelor bazate pe modele de semnal – partea a-III-a
  • Curs7-DPT: Metode de diagnoză

Referate

Laborator