Despre Proiect

Proiect se numesteAtragerea de candidati (viitori studenti) la invatamantul tertiar universitar ingineresc si pregatirea lor pentru cerintele pietei muncii actualesi este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Face parte din axa prioritară 6 „Educaţie şi competenţe” si se identifica prin codul POCU/379/6/21/124651

Proiectul este realizat intr-un consorțiu format din
Universitatea Tehnică de Construcții București
ca si coordonator si
– Universitatea Politehnica din București
– Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati
 Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava
 Universitatea din Oradea
– Omega Trust SRL
ca si parteneri.

Universitatea Politehnica din București este partener în cadrul proiectului cu titlul „Atragerea de candidați (viitori studenți) la învățământul terțiar universitar ingineresc și pregătirea lor pentru cerințele pieței muncii actuale”, cod MySMIS POCU/379/6/21/124651.

Vă invităm pe data la Conferința de închidere a activităților proiectului care se va desfășura pe data de 20.07.2022, începând cu ora 12:00, la sediului Liderului de proiect – Universitatea Tehnică de Construcții București, din bd. Lacul Tei, nr. 122-124.

Obiectivul general al proiectului este creșterea accesului și echității în învățământul superior din România, în vederea diminuării ratei de abandon al studiilor, prin asigurarea de sprijin financiar unui număr de 60 studenți aparținând categoriilor vulnerabile și prin creșterea atractivității ofertelor educaționale complementare dezvoltate prin proiect în special în ceea ce privește antreprenorialul.

În cadrul proiectului, Lider de parteneriat este Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB)​, iar partenerii sunt: Universitatea Politehnica din București, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea “Stefan cel Mare” din Suceava, Universitatea din Oradea si S.C. Omega Trust S.R.L.