Activitati eligibile

A0 – Managementul proiectului.
A01. Coordonarea generala a proiectului, derularea achizitiilor si managementul financiar.
A02. Informare si publicitate.

A1 – Dezvoltarea de oferte educationale cu continut antreprenorial inovator in invatamantul tertiar universitar in domeniile ingineresti.
A11. Analiza cerintelor pietei muncii din sec ec. competitive si corelarea acestora cu programele de studii.
A12. Implementarea programelor de studii in universitati (ca discipline optionale sau facultative).
A13. Activitati de consiliere, tutoriat si coaching adresate studentilor din grupul tinta.
A14. Instituirea pachetului de asistenta educationala financiara – acordarea Bursei Antreprenor catre GT.

A2 – Campanii de constientizare in regiunile de implementare ale proiectului derulate alaturi de expertii din echipa partenerilor, respectiv derularea de activitati comune cu GT- (ateliere de pregatire cu elevii de liceu pt. a creste rata de promovabilitate la bacalaureat).
A21. Intalniri cu reprezentanti ai consiliilor profesorale ale liceelor.
A22. Intalniri cu elevii din licee pentru derularii unor ateliere de pregatire in vederea cresterii ratei de promovabilitate bacalaureat.
A23. Intalniri cu reprezentanti ai partenerilor.
A24. Intalniri cu reprezentanti ai firmelor din domeniile de specializare luate in considerare la dezv. oferte educationale.

A3 – Perfectionare profesionala specializata pentru personalul didactic din invatamantul tertiar universitar.
A31. Organizare si derulare activitati de perfectionare profesionala pentru personalul didactic universitar.