Teme propuse pentru anul universitar 2016-2017

Teme propuse pentru anul universitar 2016-2017

*Temele pot fi abordate la nivel de licenta sau masterat. Detaliile, complexitatea proiectului si continutul realizarii experimentale vor fi stabilite in urma unei discutii preliminare cu profesorul coordonator.