Despre Proiectul POCU122333

Proiectul „Oferte educaţionale noi şi flexibile în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar tehnic conforme cu cerinţele pieţei muncii în schimbare” este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Face parte din axa prioritară 6 „Educaţie şi competenţe” si se identifica prin codul POCU/320/6/21/122333

Proiectul este realizat intr-un consorțiu format din
Universitatea Tehnică de Construcții București
ca si coordonator si
Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi – Partenerul 1
Universitatea Valahia din Targoviste – Partenerul 2
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca – Partenerul 3
– Universitatea Politehnica din București – Partenerul 4
Universitatea Politehnica Timisoara – Partenerul 5

Omega Trust SRL – Partener 6
ca si parteneri.

Universitatea Politehnica din București este partener în cadrul proiectului cu titlul „Oferte educaţionale noi şi flexibile în învăţământul terţiar universitar şi non-universitar tehnic conforme cu cerinţele pieţei muncii în schimbare”, cod MySMIS POCU/320/6/21/122333.

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea ratei de acces si participarii in invatamantul tertiar non-universitar, a cresterii atractivitatii ofertelor educationale din invatamantul tertiar universitar (adresandu-se in acest sens unui grup tinta de min.310 studenti) si non-universitar (adresandu-se unui grup tinta de min. de 45 cursanti provenind din grupuri vulnerabile) prin dezvoltarea si pilotarea furnizarii unui numar de 7 oferte educationale noi si/sau redefinite, cu continut inovator, corelate cu imbunatatirea competentelor unui numar de 66 cadre didactice universitare, in scopul de a oferi programe de studii bazate atat pe nevoile cursantilor/studentilor dar si adecvate unei piete de munca aflata in continua miscare.

În cadrul proiectului, Lider de parteneriat este Universitatea Tehnică de Construcții București (UTCB)​, iar partenerii sunt: Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi, Universitatea Valahia din Targoviste, Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica Bucuresti, Universitatea Politehnica Timisoara si S.C. Omega Trust S.R.L.