Regelungstechnik II

Disciplina constituie o continuare a disciplinei Regelungstechnik I referitor la tratarea sistemelor liniare în timp şi frecvență. Se face o introducere în domeniul spațiul stărilor şi o analiză şi sinteză a sistemelor neliniare în domeniul frecvenței şi în spațiul stărilor. Sunt prezentate de asemenea mai multe sisteme inteligente: fuzzy, neuronale şi genetice.

În cadrul laboratorului se urmăresc:

  • dezvoltarea unor metode sistemice pentru studiul teoretic şi practic al proceselor industriale cu modele neliniare;
  • dezvoltarea capacităților şi cunoştințelor privind limbajele de simulare şi programele aferente, implementate pe echipamente existente incluzând algoritmi fuzzy şi neuro genetici;
  • dezvoltarea deprinderilor practice în construcția sistemelor automate complexe liniare şi neliniare.

Conţinutul tematic

Partea I-a: SISTEME LINIARE
1. Introducere şi motivație
2. Sisteme liniare. Locul rădăcinilor
3. Sisteme liniare. Spațul stărilor
3.1. Reprezentarea sistemelor în spațiul stărilor
3.2. Analiza în timp a sistemelor reprezentate în spațiul stărilor
3.3. Controlabilitatea. Observabilitatea
3.4. Funcția de transfer şi reprezentarea în spațiul stărilor
3.5. Proiectarea regulatorului

Partea a II-a: SISTEME NELINIARE
4. Sisteme neliniare
4.1. Introducere
4.2. Neliniarități continue şi discontinue. Liniarizare
4.3. Funcția de descriere
4.4. Stabilitate
4.5. Structuri de sisteme de reglare neliniare. Elemente de analiză şi proiectare

Partea a III-a: SISTEME DE REGLARE INTELIGENTE
5. Sisteme fuzzy
5.1. Introducere
5.2. Bazele logicii fuzzy. Reguli de bază în logica fuzzy
5.3. Sisteme fuzzy
5.4. Reglarea fuzzy
6. Retele neuronale
6.1. Introducere
6.2. Bazele retelelor neuronale
6.3. Sisteme multistrat. Perceptronul
6.4. Reglarea cu retele neuronale
7. Algoritmi evolutivi
7.1. Strategii evolutive. Exemple
7.2. Algoritmi genetici. Exemple

Materiale aferente cursului

Interfata grafica SISO Tool
Curs 7
Wurzelortskurve (WOK) Regeln
Laborarbeit 3
Laborarbeit 4
Laborarbeit 5