Conducerea şi automatizarea instalațiilor energetice

Obiectivul cursului

 • Cunoaşterea principiului metodelor şi dispozitivelor pentru comanda automată şi electroenergetică (AAR, RAR, DAS-f, DAS-U, sincronizarea automată a generatoarelor sincrone). Insularizarea funcționării în SEE interconectate.
 • Cunoaşterea principalelor elemente privind reglajul automat al tensiunii şi puterii reactive (RAT-Q) în sistemele electroenergetice (SEE). Întelegerea necesității introducerii reglajului automat frecvență-putere activă (RAF-PS) în SEE. Cunoaşterea conducerii proceselor de reglare din SEE cu automate programabile, mini (micro) calculatoare de proces.

Conţinutul tematic Desfăşurate pe standurile şi echipamentele asistate de calculator din dotările laboratorului “Sisteme Informatice Industriale” al facultății de Automatică şi Calculatoare aplicațiile vizează cunoaşterea modului de funcționare a diverselor echipamente de automatizări (control şi reglare) din SEE (metode de simulare), măsuratori de parametri şi modificari de reglaje, cunoaşterea soluțiilor moderne de tip “sensor” şi a interfetelor evoluate, cu utilizarea fibrelor optice şi sisteme adaptive, sisteme expert.

Materiale aferente cursului
„Analiza si proiectarea sistemelor de reglare automata” – Autori: Sergiu Stelian ILIESCU, Ioana FAGARASAN, Nicoleta ARGHIRA, Iulia DUMITRU
Automatizari. Scheme de comanda. Circuite Logice Secventiale. Panou Didactic LOGO” – Autori: Ioana FAGARASAN, Grigore STAMATESCU, Iulia DUMITRU, Nicoleta ARGHIRA et al

 • Fisa_disciplinei_CAIE
 • Modul_Intro Conducerea SEE
 • Modul RAT Reglarea automată tensiune – putere reactivă
 • Modul RAf-P Reglarea automată frecvență – putere activă
 • Modul RAR – Reanclansarea automata rapida
 • Modul DAS – Descarcarea automata de sarcina la scaderea frecventei si la scaderea tensiunii
 • Modul AAR – Anclandarea Automata a alimentarii de rezerva
 • Modul protectii prin relee

Laborator

 • Laborator 1 – Automate programabile – introducere
 • Laborator 2.1 – Noțiuni introductive scheme de comandă
 • Laborator 2.2 – Funcții logice de bază
 • Laborator 3.1 – Modulele funcțiilor digitale
 • Laborator 3.2 – Pornire/ Oprirea unui motor asincron trifazat
 • Laborator 4.1 – Schimbarea sensului de rotație a unui motor asincron
 • Laborator 4.2 – Pornirea stea-triunghi cu comandă automată şi comutare temporizată
 • Laborator 5 – Sistem de benzi transportoare cu circuit secvential pozitiv 
 • Laborator 6 – Comanda unui subsistem de 4 benzi transportoare dintr-o gospodărie de combustibil solid
 • Laborator 7 – Descărcarea automată de sarcină la scăderea frecvenței
 • Laborator 8 – Reglarea turației utilizand un convertizor de frecventa
 • Laborator 9 – Reglarea automata frecventa- putere activa. Studiu de caz

Anexe