POSDRU/86/1.2/S/63806 – Rezultate

identitate63806_1
Descriere partener și echipa de implementare / Obiective proiect / Activități eligibile proiect / Rezultate / Indicatori proiect / Diseminare rezultate

Activitatile proiectului = Ai; Activitatile de management = AMj; Rezultate anticipate = RAk; Indicatori de output = IOm; Obiective specifice = OSn.
Rezultate corespunzatoare OS1 si A1, A3, AM1: 
RA1-Raport cu nevoile pietei muncii;
RA2-Raport de prognoza a evolutiei pietei muncii;
RA3-Studiu privind nevoile pietei muncii din domeniul IS;
RA4-Ghid orientativ curricular din domeniul Ingineria Sistemelor-IS (schita). 
IO219-numar de calificari dezvoltate/actualizate in invatamantul superior-6 specializari (6 programe de studiu) ale unui domeniu de studii (IS)de licenta si masterat.
Rezultate corespunzatoare OS2 si A2, A4, A9, A10: 
RA5-Raport de analiza a documentelor europene (inclusiv curricule) si evaluare a curriculei actuale din facultatile partenere din domeniul IS;
RA6- Ghidul orientativ curricular din domeniul IS;
IO221-Numar de programe de studii (specializari) la nivel de licente si masterat dezvoltate/adoptate-6 programe de studii;
IO2 (aditional)-5 intalniri;
IO3 (aditional)-numar de ateliere de schimb de bune practici-3 ateliere;
Rezultate corespunzatoare OS3 si A 2, A3, A4, A9, A11, A12, AM3: 
RA7-Ghidul curricular din domeniul IS cu noile programe de studii pentru licenta si masterat; 
IO217-Numar de universitati sprijinite-5 universitati;
Rezultate corespunzatoare OS4 si A5, A8, A13, A14, AM2: 
RA8-a. Sistemul e-learning dedicat domeniului IS; b. Baze de date cu resurse de predare-invatare-evaluare;
RA9-Platforma educationala de simulare de procese de automatizare;
IO217-Numar de universitati sprijinite-5 universitati;
Rezultate corespunzatoare OS5 si A6: RA10-Reteaua de 5 centre pentru dezvoltarea programelor de studii si noi sisteme educationale si de instruire pentru domeniul IS; RA11-Formarea/instruirea a 50 de cadre didactice si a 250 de studenti in scopul utilizarii sistemului e-learning si a platformei educationale de simulare de procese de automatizare;
IO220-Numar persoane instruite-300;
IO4(aditional)-Numar de conferinte de diseminare-2.
IO5 (aditional)-doua programe de formare;
Rezultate corespunzatoare OS6 si A7, AM2, AM3: 
RA12-Portal care sa permita realizarea instrumentelor de comunicare si colaborare intre participanti si nu numai; portalul va permite implementarea de noi instrumente de predare-invatare-evaluare;
IO217-Numar de universitati sprijinite-5 universitati;
IO1(aditional)-Portal-1.

Documente utile activitatii de instruire pentru utilizarea platformelor educationale de simulare a proceselor de automatizare:

Resurse de predare-invatare-evaluare a disciplinelor din domeniul IS cu contributie integrala UPB:

 1. Sisteme neliniare si esantionate
  Autori: Calin SOARE, Sergiu Stelian ILIESCU, Ioana FAGARASAN, Nicoleta ARGHIRA, Iulia DUMITRU
  Editura ConsPress, Bucureşti 2013.
  ISBN(10): 978-973-100-281-1.
  Nr. pag.: 100
 2. Analiza si proiectarea sistemelor de reglare automata
  Autori: Sergiu Stelian ILIESCU, Ioana FAGARASAN, Nicoleta ARGHIRA, Iulia DUMITRU
  Editura ConsPress, Bucureşti 2013.
  ISBN(10): 978-973-100-271-1.
  Nr. pag.: 23
 3. Automatizari. Scheme de comanda. Circuite Logice Secventiale. Panou Didactic LOGO
  Autori: Ioana FAGARASAN, Grigore STAMATESCU, Iulia DUMITRU, Nicoleta ARGHIRA et al
  Editura ConsPress, Bucureşti 2012.
  ISBN(10): ISBN 978-973-100-226-2.
  Nr. pag.: 66
 4. Actionari electrice si electronice ale motorului electric
  Autori: Ioana FAGARASAN, Grigore STAMATESCU, Iulia DUMITRU, Nicoleta ARGHIRA et al
  Editura ConsPress, Bucureşti 2012.
  ISBN(10): 978-973-100-224-8.
  Nr. pag.: 88
 5. Ghid practic de proiectare si implementare a aplicatiilor SCADA
  Autori: Daniela HOSSU, Ioana FAGARASAN, Iulia DUMITRU, Nicoleta ARGHIRA, Sergiu Stelian ILIESCU
  Editura ConsPress, Bucureşti 2013.
  ISBN(10): 978-973-100-275-0.
  Nr. pag.: 120
 6. Sisteme de Baze de Date
  Autori: Dorin Carstoiu
  Editura ConsPress, Bucureşti 2013.
  ISBN(10): ISBN 978-973-100-272-9.