POSDRU/86/1.2/S/63806 – Obiective

identitate63806_1
Descriere partener și echipa de implementare / Obiective proiect / Activități eligibile proiect / Rezultate / Indicatori proiect / Diseminare rezultate

Acest proiect vizeaza adaptarea programelor de studii de licenta si masterat ale domeniului Ingineria Sistemelor la cerintele pietei muncii si crearea de mecanisme si instrumente de extindere a oportunitatilor de invatare, precum si crearea de parteneriate intre universitatile de profil din Romania.

OS 1 – Identificarea necorelarilor dintre actuala curricula si cerintele pietei muncii, sprijina intentiile promotorului proiectului de a constata care sunt eventualele necorelari intre cerintele pietei muncii si oferta furnizorilor de educatie in domeniul IS, in scopul identificarii unor solutii si elaborarii unor masuri de implementare a acestora.

OS 2 – Crearea unui plan de invatamant cu ajutorul unui Ghid curricular IS care va asigura formarea unor competente compatibilizate la nivel european ale viitorilor specialisti IS, corespunde obiectivelor POS DRU prin elaborarea si adaptarea programelor de studiu pentru licenta si masterat in domeniul IS cu ajutorul unor curricule imbunatatite, in conformitate cu CNCIS si cu cerintele pietei muncii.

OS 3 –Cresterea calitatii pregatirii studentilor de la specializarile IS în raport cu cerintele potentialilor angajatori, prin elaborarea si transpunerea in practica a unui proiect de curricula îmbunatatita.

OS 4 – Promovarea parteneriatului intre institutiile de invatamant superior si actorii cheie relevanti in domeniul IS – conduce la satisfacerea prioritatilor acestei cereri de propuneri de proiecte prin dezvoltarea si consolidarea unei retele intre universitati, pe de o parte si actori cheie, relevanti pe piata muncii din domeniul IS (angajatori, patronate, asociatii profesionale), pe de alta parte.

OS 5 – Crearea unei retele de 5 centre pentru cadrele didactice si studentii implicati in cresterea calitatii invatamantului in Ingineria Sistemelor in Romania si in desfasurarea de bune practici la nivel national.

OS 6 – Realizarea unui portal online ca sursa de informare si documentare pentru profesorii si studentii care doresc, cat si ca un instrument modern si flexibil de comunicare, invatare si evaluare, stimularea cooperarii si comunicarii intre studenti si chiar intre studenti si elevii din licee in scopul atragerii acestora catre domeniul IS.