POSDRU/86/1.2/S/63806 – Indicatori proiect

identitate63806_1
Descriere partener și echipa de implementare / Obiective proiect / Activități eligibile proiect / Rezultate / Indicatori proiect / Diseminare rezultate

Indicatori de rezultat, relevanti:

ID

Indicatori [1 output]

Valoare

217

Numar de universitati sprijinite

5

219

Numar de calificari dezvoltate/actualizate – invatamantul superior

6

220

Numar de participanti la instruire – invatamantul superior

750

221

Numar de programe de licenta/ masterat dezvoltate/adaptate conform CNCIS- inavatamanul superior

6

ID

Indicatori [2 result]

Valoare

224

Numar de studenti care au beneficiat de operatiunile finantate la nivelul institutiilor de invatamanul superior

1000

ID

Indicatori aditionali [output]

Valoare

1

Numar de aplicatii informatice pentru partajare de resurse si comunicare (portal)

1

2

Numar de intalniri de lucru ale expertilor pentru armonizare de curricule

5

3

Numar de ateliere de schimb de bune practici

3

4

Numar de conferinte de diseminare a identitatii de proiect si a rezultatelor lui

2

5

Numar de programe de formare/perfectionare a cadrelor didactice din invatamantul universitar

2

ID

Indicatori aditionali [result]

Valoare

6

Numar de resurse digitale(educationale) create

10

7

Numar de brosuri cu portofolii de competente tiparite pentru utilizare si distribuire

700

8

Numar de sesiuni demonstrative in licee

8

9

Numar de exemplare ale „ghidului curricular IS”

500

ID

Grup tinta

Valoare

48

Membri ai comisiilor de asigurare a calitatii la nivel de universitate/facultate

10

50

Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universitati si facultati

15

101

Personal cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control in invatamantulsuperior

15

129

Studenti

600

137

Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare

150