POSDRU/109/2.1/G/82454 – Obiective proiect

identitate63806_1
Descriere partener și echipa de implementare / Obiective proiect / Activități eligibile proiect / Rezultate implementare 2012 / Rezultate implementare 2013 / Documente și formulare utile

Obiectivul general al proiectului: „Dezvoltarea de competente si abilitati practice pentru un numar de 200 de studenti prin optimizarea stagiilor de pregatire practica din domeniul “Ingineria Sistemelor-Automatica si Informatica Aplicata”(IS-AIA), in vederea imbunatatirii insertiei acestora pe piata muncii.”

Fiecare stagiu de pregatire practica va avea durata stipulata in Planul de Invatamant pentru practica la specializarea respective

Obiectivele specifice(OS):

OS1: „Crearea si dezvoltarea unor parteneriate durabile intre universitati si minim 10 intreprinderi din domeniul Ingineria Sistemelor-Automatica si Informatica Aplicata”(IS-AIA);

OS2: “Dezvoltarea programelor de pregatire practica a studentilor si informarea acestora cu privire la oportunitatile acestor programe”
Organizarea si dezvoltarea programelor de pregatire practica de calitate, folosind o abordare unitara, inclusiv prin implicarea tutorilor din intreprinderile partenere, contribuie la cresterea relevantei rezultatelor invatarii dobandite la locul de munca in timpul desfasurarii stagiilor de pregatire practica, sporind astfel adaptabilitatea tinerilor absolventi la exigentele primului loc de munca relevant.

OS3: “Formarea de competente practice si aptitudini profesionale specifice domeniului <<Ingineria Sistemelor-Automatica si Informatica Aplicata>> pentru cei 200 de studenti, prin desfasurarea efectiva a programelor de pregatire practica” Beneficiile grupului tinta ca urmare a participarii la stagiile de practica sunt: imbunatatirea aptitudinilor studentilor pentru munca in echipa; facilitarea tranzitiei studentilor de la scoala la locul de munca; o mai buna insertie a studentilor pe piata muncii, eventual chiar la agentul economic unde au desfasurat stagiul de practica; participarea studentilor in sistemul national de invatamant superior in cadrul unui model eficient de practica.