POSDRU/109/2.1/G/82454 – Documente și formulare utile

identitate63806_1
Descriere partener și echipa de implementare / Obiective proiect / Activități eligibile proiect / Rezultate implementare 2012 / Rezultate implementare 2013 / Documente și formulare utile

Proiectul urmareste dezvoltarea competentelor practice si abilitatilor studentilor necesare la viitorul loc de munca, prin intermediul unor stagii de pregatire practica in domeniul „Ingineria Sistemelor – Automatica si Informatica Aplicata”.

Ce face firma? Ce castiga firma?
 • Completeaza si semneaza o conventie cadru Firma – Facultate.
 • Completeaza si semneaza o conventie cadru  Firma – Facultate – Student.
 • Firma impreuna cu Facultatea stabileste tematica de practica pentru student.
 • Primeste studentii timp de 11 saptamani, 6 ore/zi, si intocmeste o lista de prezenta pentru studentii veniti in practica.
 • Completeaza o fisa de caracterizare a studentului la finalul stagiului de practica.
 • Optional: participare la colocviul de practica.
 • Un posibil angajat bine format la terminarea studiilor;
 • Remunerarea tutorelui (aprox 200 RON/luna/student net);
 • Promovarea produselor si tehnologiilor firmei prin intermediul viitorilor ingineri.
Ce face studentul practicant? Ce castiga studentul practicant?
 • Completeaza si semneaza o conventie cadru Firma – Facultate – Student.
 • Se prezinta la firma pentru stagiul de practica 6 ore/zi timp de 11 saptamani si semneaza foaia de prezenta.
 • Realizeaza un caiet de practica conform temei de practica stabilite.
 • Participa la colocviul de practica.
 • O experienta de lucru foarte utila intr-un mediu ingineresc real.
 • Remunerarea cu 1000 RON/stagiu de practica.
 • O diploma de participare la practica.
 • Pentru 15% dintre studenti cu performante deosebite se ofera premii în valoare de 2200 RON/student.

 

 

Urmatoarele documente sunt necesare pentru o buna desfasurare a stagiului de practica:

Pentru studenti:

Nota informativa studenti – flyer

Ghid de practica

Caiet de practica

Conventie cadru de practica Universitate – Firma – Student

Anexa la conventia-cadru – Portofoliu de practica

 

Pentru firme:

Invitatie de colaborare la stagiul de practica

Acord de parteneriat firma – universitate