Master AII

Master Automatică și Informatică Industrială (AII)

Programul de studii universitare de masterat “Automatică și Informatică Industrială” își asumă misiunea de a pregăti specialiști în domeniul Ingineria Sistemelor, venind din diverse pregătiri inginerești de licență, capabili de a utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social- cultural al societăţii româneşti şi al lumii contemporane şi de se integra în societatea informationala. În particular, programul are drept misiune specializarea absolvenţilor de învaţământ superior tehnic în domeniul aplicării teoriei sistemelor automate, inclusiv a tehnologiilor avansate din acest domeniu, în diversele ramuri industriale, cu accent pe principalele aplicații tehnico-inginerești: energetică, transporturi, chimie și petrochimie.