CYNERGY

Conducere Distribuita in CPS Energetice (CYNERGY)

Date Generale Proiect
Nr proiect: 23/25.09.2017
Director proiect: Sl.dr.ing. Iulia Stamatescu
Autoritatea contractanta: Universitatea Politehnica Bucuresti
Denumirea programului:  Grant intern de excelenta
Tip proiect: GEX 2017
Data inceperii proiectului: 25/09/2017
Data incheierii proiectului: 25/09/2018
Durata proiect (luni): 12
Valoarea totala de la buget: 22.000 lei

Abstract (Romana):
Proiectul se concentrează pe monitorizarea şi controlul consumului energetic, prin folosirea tehnicilor avansate atât teoretice cât și aplicate în cadrul sistemelor inteligente, privite din punct de vedere al sistemelor ciber-fizice, care includ calcul, comunicație, control și cogniție. Cadrul propus este centrat în jurul implementarii unor scenarii optime de conducere distribuită în vederea minimizării consumului energetic global într-un centru de date. Sistemul ciber-fizic rezultat este privit ca o asociere logică de dispozitive care gestionează, monitorizează şi conduce distribuit într-o manieră optimală, modul în care este utilizată energia, are interfețe adecvate pentru infrastructurile energetice și de comunicație externă și oferă interfețe de vizualizare și de decizie adecvate pentru utilizatorul final.

Obiective specifice
Ob1: Identificarea cerințelor şi restricțiilor globale pentru realizarea sistemului obiect (SO); Delimitarea sistemului obiect; Stabilirea cadrului tehnologic de realizare şi control.

Ob2: Elaborarea modelului de ansamblu şi a celui de detaliu pentru SO. Stabilirea grafului de realizare, precum şi a cerintelor şi restricțiilor pentru proiectarea noului sistem.
Ob3: Dezvoltarea strategiilor optimale de conducere distribuita a consumului energetic in cadrul centrului de date pentru obtinerea unei eficiente energetice sporite.

Activitati. Plan de realizare.

Echipa de implementare

Nr. crt. Nume Prenume Calitatea Poziția ocupată în cadrul proiectului
1 STAMATESCU Iulia Director Proiect/CSI Director Proiect
2 FAGARASAN Ioana CSI Cercetator
3 ILIESCU Sergiu Stelian CSI Cercetator
4 STAMATESCU Grigore CSI Cercetator
5 CALOFIR Vasile Lector Universitar/CSIII Cercetator
6 ARGHIRA Nicoleta Lector Universitar/CSIII Cercetator
7 NICHIFOROV Cristina Asistent cercetare/Doctorand Cercetator

Rezultatele proiectului
In cadrul proiectului au fost publicate doua rapoarte/studii precum urmatoarele articole la conferinte de renume international indexate ISI.

Nr.Crt/ Acronim Titlul Articolului Autori Denumire conferinta (Loc de desfasurare si perioada)
Art 1 Energy Consumption Forecasting Using ARIMA and Neural Network Models Cristina Nichiforov, Iulia Stamatescu, Ioana Fagarasan, Grigore Stamatescu ISEEE 2017: The 5th International Symposium On Electrical And Electronics Engineering // Galati // Romania // 20-22 Octombrie 2017
Art 2 Distributed Monitoring of Smart Buildings
with Cloud Backend Infrastructure
Iulia Stamatescu, Valeria Bolboaca and Grigore Stamatescu CoDIT’2018: International Conference on Control, Decision and Information Technologies // Thessaloniki // Greece // April 10-13, 2018.
Art 3 Intelligent Load Forecasting for Building Energy Management Systems Cristina Nichiforov, Grigore Stamatescu, Iulia Stamatescu, Ioana Fagarasan and Sergiu Stelian Iliescu ICCA’18: The 14th IEEE International Conference on Control and Automation // Anchorage // Alaska // June 12-15, 2018
Art 4 Data Center Server Energy Consumption Optimization Algorithm Iulia Stamatescu, Stephane Ploix, Ioana Fagarasan and Grigore Stamatescu MED’18: The 26th Mediterranean Conference on Control and Automation // Zadar, Croatia // June 19-22, 2018
Rap 1 Raport intermediar de implementare (25.09.2017 – 25.03.2018) Echipa de implementare proiect UPB
Rap 2 Raport final de implementare (25.09.2017 – 25.09.2018) Echipa de implementare proiect UPB

Contact
Splaiul Independenței 313, Sector 6, 060042, București, România
Universitatea „Politehnica” din București

Facultatea de Automatică și Calculatoare
Departamentul de Automatică și Informatică Industrială
Sala ED212-213

Telefon: +40 (0) 21 4029147
Fax: +40 (0) 4029587
E-mail: iulia (dot) stamatescu (at) aii (dot) pub (dot) ro

Hartă:
[mappress mapid=”2″]