Structuri de conducere ierarhizată a sistemelor electroenergetice

Obiectivul cursului Disciplina îşi propune să prezinte într-o abordare sistemică, prin prisma analizei de sistem, problematica conducerii unui sistem energetic național (SEN). Pornind de la analiza procesului tehnologic, pe baza funcționalităților cerute, se stabilesc arhitecturile de conducere şi algoritmii de conducere. Se vor prezenta pentru principalele subsisteme din SEN studii de caz de sisteme de conducere.

Conţinutul tematic Se urmăreşte:

  • însuşirea principalelor proceduri destinate analizei şi proiectarii sistemelor informatice industriale prin realizarea unei analize de sistem în vederea informatizării unui anumit sistem obiect/produs tehnic;
  • cunoaşterea structurilor de conducere a principalelor subsisteme din SEN (centrale electrice, retele electrice, etc.);
  • înțelegerea funcționării structurilor de reglare implementate pentru diverse procese energetice;
  • proiectarea acestora asistată de calculator;
  • cunoaşterea modului de programare a automatelor programabile;
  • testarea structurilor de conducere pe echipamente de laborator.

Materiale aferente cursului
Analiza si proiectarea sistemelor de reglare automata” – Autori: Sergiu Stelian ILIESCU, Ioana FAGARASAN, Nicoleta ARGHIRA, Iulia DUMITRU
Automatizari. Scheme de comanda. Circuite Logice Secventiale. Panou Didactic LOGO” – Autori: Ioana FAGARASAN, Grigore STAMATESCU, Iulia DUMITRU, Nicoleta ARGHIRA et al
Ghid practic de proiectare si implementare a aplicatiilor SCADA – Autori: Daniela HOSSU, Ioana FAGARASAN, Iulia DUMITRU, Nicoleta ARGHIRA, Sergiu Stelian ILIESCU

Materiale aferente laboratorului
L1_SCISEE
L2_SCISEE
L3-SCISEE
Laborator 4 
Laborator 5
Laborator 6 – Comunicatie LOGO! – S7-1200

Teme referate 2020