Sisteme Informatice in Energetică

Obiectivul cursului

  • Cunoaşterea principiului metodelor şi dispozitivelor pentru comanda automată şi energetică.
  • Cunoaşterea principalelor elemente privind reglajul automat al tensiunii şi puterii reactive (RAT-Q) în sistemele electroenergetice (SEE).
  • Înțelegerea necesității introducerii reglajului automat frecvență-putere activă (RAF-PS) în SEE.
  • Cunoaşterea conducerii proceselor de reglare din SEE cu automate programabile, mini (micro) calculatoare de proces.

Conţinutul tematic: 
Desfăşurate pe standurile şi echipamentele asistate de calculator din dotarile laboratoarelor de “Sisteme Informatice Industriale” ale facultății de Automatică şi Calculatoare aplicațiile vizează cunoaşterea modului de funcționare a diverselor echipamente de automatizări (control şi reglare) din sistemele energetice (metode de simulare), măsurători de parametri şi modificari de reglaje, cunoaşterea soluțiilor moderne de tip “sensor” şi a interfețelor evoluate, cu utilizarea comunicatiilor prin fibra optica şi sisteme de control adaptive, sisteme expert.

Materiale aferente cursului