Regelungstechnik I

Obiectivul cursului

Cursul este o introducere în teoria sistemelor liniare a comenzii şi reglării acestora. Se vor dobândi cunoştințe matematice şi tehnice de bază pentru analiza şi sinteza sistemelor de reglare automată (SRA) şi de utilizare a acestor sisteme în practică.

In cadrul laboratorului se urmăreşte întelegerea avantajelor şi dezavantajelor modelării sistemelor dinamice, cunoaşterea proprietăților structurilor de reglare automată, înțelegerea metodelor de proiectare şi acordare a regulatoarelor de tip P, PI, PD, PID, analiza în timp şi frecvența a sistemelor dinamice, aspecte din practica inginerească la punerea în funcțiune a unui SRA.

Conţinutul tematic

 • Comandă şi reglare. Proces şi sistem: reprezentare şi clasificare. Elementele de bază ale unei bucle de reglare. Exemple.
 • Bazele matematice ale teoriei reglării automate: ecuații diferențiale cu coeficienți constanți, elemente de teoria matricelor, sisteme diferențiale liniare, transformata Laplace şi Fourier şi aplicatiile lor. Exemple.
 • Elemente liniare de transfer, modalități de reprezentare a sistemelor liniare: ecuații diferențiale, semnale test şi răspunsuri la acestea, funcții de transfer, ecuații de stare pentru SISO. Conexiuni de sisteme. Exemple.
 • Analiza în timp. Analiza în frecvența. Exemple.
 • Stabilitatea sistemelor liniare continue. Exemple.
 • Introducerea şi identificarea sistemelor liniare şi continue, prin intermediul semnalelor deterministe.
 • Sisteme de reglare automată liniare şi continue. Descriere prin ecuații diferențiale. Descrierea cu ajutorul funcției de transfer.
 • Starea de echilibru.
 • Stabilitatea SRA: criteriile Routh-Hurwitz, Cremer-Leonhard-Michailow, Nyquist, Bode.
 • Analiza unui SRA.
 • Metode de proiectare a unui SRA liniar şi continuu.

Programa analitică a cursului (Responsabil curs: Prof. Dr. Ing. Sergiu Stelian Iliescu)
Fisă aplicații (Responsabil aplicatii: Sl. Dr. Ing. Grigore Stamatescu)

Materiale aferente cursului

Materiale aferente laboratorului

WS2013/2014