Protecții prin relee clasice şi numerice

Obiectivul cursului
Disciplina asigură cunoştințele de specialitate de bază în domeniul alegerii, proiectării şi exploatării instalațiilor de protecție prin relee cu dispozitive de tip analogice şi de tip digital, utilizate în sistemul de producere, transport şi distribuție a energiei electrice, precum şi conexiunile şi coordonările cu instalațiile de automatizare şi conducere a proceselor din sistemele electroenergetice.

Conţinutul tematic

  • Noțiuni generale privind releele şi sistemele de protecții prin relee. Defecte şi regimuri anormale în instalațiile electroenergetice; funcțiile protecției prin relee. Scheme şi simboluri utilizate în protecția prin relee.
  • Protecția generatoarelor şi compensatoarelor sincrone.
  • Protecția prin relee a transformatoarelor şi a autotransformatoarelor electrice.
  • Protecția prin relee a barelor colectoare şi a cuplelor. Protecția liniilor din rețelele pentru transportul şi distribuția energiei electrice.
  • Protecția motoarelor electrice.
  • Noțiuni de reprezentare a circuitelor secundare, de verificare şi încercare a instalațiilor de protecție prin relee şi elemente de proiectare a instalațiilor de protecție.

Materiale aferente cursului

Curs

Protectii prin relee – notiuni introductive_slides
Protectii prin relee_notiuni introductive_curs
Protectii prin relee – principii si particularitati_slides
Principii si particularitati_curs
Protectii prin relee – principii si particularitati (2)_
Protectii prin relee – principii si particularitati_(3)
Protectia de distanta
Functia_DRRI
Protectia_diferentiala
Protectia transformatoarelor

Completare Protectii prin relee clasice si numerice 2018-2019

MODULUL 0 (S) – Cadru general
MODULUL 1 (S) – Rolul si locul sist. de protectii
MODULUL 2 (S) – Principii si performante ale SPR
MODULUL 2bis (S) – Digitalizare
MODULUL 3 (S) – Protectie prin relee a principalelor subsisteme din SEE
Suport curs M3- Protectii si automatizari in SEE
Suport curs M3- Protecția liniilor electrice
Suport curs M3 – Protecția unităților de transformare
Suport curs M3 – Protecția barelor colectoare si protectia cuplelor
Suport curs M3 – Protecția generatoarelor

Bibliografie PRCN

Note_PRCN_2018-2019lucrare 1+2

Note_PRCN_2018-2019 -punctaj final

Laborator

L1.1_SRE
L1.2_RCM
L2_REL316-Crt Inv
L3_Cod de comanda_Proiect electric
L3_L4_OrderingCode_7sj62_V48
L3_L4_SIPROTEC_7SJ63_descriere