Protecții prin relee clasice şi numerice

Note finale_PRCN_2019-2020

Obiectivul cursului
Disciplina asigură cunoştințele de specialitate de bază în domeniul alegerii, proiectării şi exploatării instalațiilor de protecție prin relee cu dispozitive de tip analogice şi de tip digital, utilizate în sistemul de producere, transport şi distribuție a energiei electrice, precum şi conexiunile şi coordonările cu instalațiile de automatizare şi conducere a proceselor din sistemele electroenergetice.

Conţinutul tematic

  • Noțiuni generale privind releele şi sistemele de protecții prin relee. Defecte şi regimuri anormale în instalațiile electroenergetice; funcțiile protecției prin relee. Scheme şi simboluri utilizate în protecția prin relee.
  • Protecția generatoarelor şi compensatoarelor sincrone.
  • Protecția prin relee a transformatoarelor şi a autotransformatoarelor electrice.
  • Protecția prin relee a barelor colectoare şi a cuplelor. Protecția liniilor din rețelele pentru transportul şi distribuția energiei electrice.
  • Protecția motoarelor electrice.
  • Noțiuni de reprezentare a circuitelor secundare, de verificare şi încercare a instalațiilor de protecție prin relee şi elemente de proiectare a instalațiilor de protecție.

Materiale aferente cursului

Curs

Protectii prin relee – notiuni introductive_slides
Protectii prin relee_notiuni introductive_curs
Protectii prin relee – principii si particularitati_slides
Principii si particularitati_curs
Protectii prin relee – principii si particularitati (2)_
Protectii prin relee – principii si particularitati_(3)
Protectia de distanta
Functia_DRRI
Protectia_diferentiala
Protectia transformatoarelor

Completare Protectii prin relee clasice si numerice 2019-2020

MODULUL 0 (S) – Cadru general
MODULUL 1 (S) – Rolul si locul sist. de protectii
MODULUL 2 (S) – Principii si performante ale SPR
MODULUL 2bis (S) – Digitalizare
MODULUL 3 (S) – Protectie prin relee a principalelor subsisteme din SEE
Modul 4 – Protectia liniilor electrice
Modul 5 – Protectia transformatoarelor
Modul 6 – Protectia generatoarelor
Modul 7 – Protectia barelor colectoare si protectia cuplelor

Bibliografie PRCN
Note PRCN_2019-2020lucrare 1
PRCN_2019-2020 lucrare2

Laborator