Arhitecturi Informatice pentru Sisteme Complexe

Obiectivul cursului
Prezentarea conceptelor şi deprinderilor esențiale în domeniul managementului informațional şi al sistemelor informatice integrate în cadrul organizațiilor.

Conţinutul tematic

 • Noțiuni fundamentale ale managementului informațional.
 • Structura organizatorică. Organizarea de tip orizontal – pe probleme şi proiecte.
 • Rolul sistemului informațional şi al sistemului informatic şi de comunicații.
 • Analiza informațional – decizională a ansamblului organizației. Analiza diagnostică. Tehnici de reprezentare a fluxurilor informaționale. Sisteme de reprezentare pe orizontala (ASME) şi pe verticala (SCOM).
 • Metode de culegere şi sistematizare a datelor în vederea analizei.
 • Determinarea fezabilității sistemului informatic şi de comunicatii. Prezentarea variantelor de realizare.
 • Principii privind proiectarea, implementarea şi exploatarea sistemului informatic şi de comunicații.
 • Caracteristici ale metodelor moderne de realizare a sistemelor informatice (RACINES, MERISE, EUROMETHOD), dezvoltarea bazata pe CASE. Sisteme informatice complexe, cu baze de cunostințe şi inteligență artificală.
 • Managementul strategic şi Management Information System (MIS). Functii MIS, caracteristici organizatorice. Structuri MIS. Sisteme suport de decizie.
 • Fenomenul globalizării şi tendința de dezvoltare a mijloacelor de prelucrare a informațiilor şi a comunicațiilor în contextul globalizării.

Materiale aferente cursului
Analiza si proiectarea sistemelor de reglare automata” – Autori: Sergiu Stelian ILIESCU, Ioana FAGARASAN, Nicoleta ARGHIRA, Iulia DUMITRU
Automatizari. Scheme de comanda. Circuite Logice Secventiale. Panou Didactic LOGO” – Autori: Ioana FAGARASAN, Grigore STAMATESCU, Iulia DUMITRU, Nicoleta ARGHIRA et al
Actionari electrice si electronice ale motorului electric” – Autori: Ioana FAGARASAN, Grigore STAMATESCU, Iulia DUMITRU, Nicoleta ARGHIRA et al
Ghid practic de proiectare si implementare a aplicatiilor SCADA – Autori: Daniela HOSSU, Ioana FAGARASAN, Iulia DUMITRU, Nicoleta ARGHIRA, Sergiu Stelian ILIESCU

 • Capitolul 1: Considerații privind aplicațiile informatice. Terminologie.
 • Capitolul 2: Principii generale de realizare a produselor informatice.
 • Capitolul 3: Tehnologia de realizare a unui produs informatic.
 • Capitolul 4: Cadrul tehnologic de realizare şi întreținere a sistemelor informatice.
 • Capitolul 5: Probleme actuale ale aplicațiilor IMS.