Elemente de algebra booleană utilizate în analiza şi sinteza schemelor de comandă a proceselor industriale

Obiectivul cursului

Cursul este destinat analizei şi sintezei schemelor de tip secvențial şi combinațional utilizate în comanda, protecția, interblocarea şi semnalizarea proceselor industriale.

Materiale aferente cursului
Modulul 1: Rolul si locul electronicii digitale in aplicatiile industriale
Modulul 2: Notiuni introductive de bazele electronicii industriale
Modulul 3: Notiuni de algebra booleana aplicata
Modulul 4: Porti logice
Modululul 4bis: Tehnologii de realizare. Parametrii cracteristici
Modulul 5:Circuite logice combinationale (CLC)
– Modulul 6: Circuite logice secventiale

Materiale aferente laboratorului
Laborator 1
– Laborator 2
Laborator 3

Anexe
Anexa 1: Componente tehnologice si traseele agentilor de lucru
Anexa 2: Simboluri de circuite elelectronice
Anexa 3: Ghidul de utilizare LOGO Siemens
– Anexa 4: Catalog circuite integrate
– Anexa 5: Circuite electronice de baza in Electronica Analogica