Tehnici avansate de conducere a proceselor

Continut tematic:

Disciplina îşi propune să prezinte într-o abordare sistemică, prin prisma analizei de sistem, problematica conducerii avansate a proceselor. Pornind de la analiza procesului tehnologic, pe baza funcționalităților cerute, se stabilesc arhitecturile de conducere şi algoritmii de conducere avansati (fuzzy, model-predictive-control, comanda optimala).
Se urmaresc atingerea urmatoarelor obiective:
*   ›intelegerea principalelor proceduri destinate analizei şi proiectarii sistemelor informatice industriale prin realizarea unei analize de sistem în vederea informatizării unui anumit sistem obiect/produs tehnic;
›*   cunoaşterea structurilor de conducere clasice si avansate;
*   ›înțelegerea funcționării structurilor de reglare avansate (studii de caz);
*   ›proiectarea structurilor de reglare avansate asistată de calculator;
*   ›cunoaşterea modului de programare a automatelor programabile;
*   ›testarea structurilor de conducere avansate pe echipamente de laborator.

Curs (Miercuri – 16-18 ED 113)
*  
Modulul 1
*   Modulul 2
*   Modulul 3
*   Modulul 4 – Aplicatie modulul 4
*   Modulul 5

Laborator (Miercuri – 14-16/18-20 ED 113)
*  
Aplicatia 1
*   Aplicatia 2
*   Aplicatia 3
*   Aplicatia 4 si 5
*   Aplicatia 6 si Aplicatia 7
*   Aplicatia 8
*   Aplicatia 9

Notare (100p):
*   ›
Notare pe parcurs: 50 p
     ›*   ›
Laborator: 30 p
     ›*   ›
Tema laborator: 20 p
     ›*   ›
Prezenta curs (bonus): 10 p
*   ›
Notare finala (examen in sesiune): 50 p