Automatizări

Obiectivul cursului

Disciplina asigură cunoştințele de specialitate în domeniul conducerii proceselor din sistemele (instalațiile) electroenergetice: comandă automată, reglarea automată şi teleconducerea instalațiilor, precum şi conexiunile (coordonările) cu funcționarea instalațiilor şi sistemelor de automatizare a centralelor electrice.

Conţinutul tematic

 • Comanda automată în instalațiile de producere, transport şi distribuție a energiei electrice. Sincronizarea automată a maşinilor sincrone generatoare. Anclanşarea automată a alimentarii de rezervă (AAR). Descărcarea automată a sarcinii la scaderea frecvenței (DAS-f) şi la scaderea tensiunii (DAS – U); reanclaşarea automată la revenirea frecvenței (RAR-f). Reanclanşarea automată rapidă pe liniile electrice (RAR). Coordonarea funcționării dispozitivelor de RAR cu protecția prin relee. Pornirea automată a grupurilor generatoare; scheme secvențiale de pornire (oprire) automată. Insularizarea funcționării (separarea automată) în sistemul electroenergetic. Descărcarea automată a liniilor de transport (DALT).
 • Automatizări în circuit închis în electroenergetică (reglarea automată). Reglarea automată a tensiunii şi puterii reactive în sistemele electroenergetice. Reglarea excitației generatoarelor sincrone. Reglarea automată a raportului de transformare a transformatoarelor electrice. Utilizarea compensatoarelor sincrone, a bateriilor de condensatoare şi reactoarelor pentru reglarea tensiunii. Reglarea automată a frecvenței şi puterii active în sistemele electroenergetice. Reglarea vitezei (turației) turbinelor. Reglarea frecvenței şi puterii de schimb între sistemele interconectate. Corelarea cu optimizarea funcționarii sistemului energetic. Coordonarea funcționarii sistemelor de reglare cu automatizările şi protecția tehnologică ale parții termomecanice a centralelor electrice. Elemente de conducere cu automate programabile şi calculatoare a instalațiilor de producere, transport şi distribuție a energiei electrice.
 • Elemente de telecomandă şi teleconducerea proceselor energetice. Funcțiile instalațiilor de telemăsurare, telesemnalizare, telecomandă şi telereglare utilizate în instalațiile pentru producerea, transportul şi distribuția energiei electrice. Structuri de telemecanică (teleconducere). Coduri pentru telemecanică. Sisteme de telemăsurare, telesemnalizare, telecomandă şi telereglare folosite în sistemul energetic. Digitizarea/ Digitalizarea statiilor electrice

Materiale aferente cursului
Analiza si proiectarea sistemelor de reglare automata – Autori: Sergiu Stelian ILIESCU, Ioana FAGARASAN, Nicoleta ARGHIRA, Iulia DUMITRU
Automatizari. Scheme de comanda. Circuite Logice Secventiale. Panou Didactic LOGO” – Autori: Ioana FAGARASAN, Grigore STAMATESCU, Iulia DUMITRU, Nicoleta ARGHIRA et al

Laborator

 • Laborator 1 – Simulatorul de procese. Automate programabile
 • Laborator 2 – Funcții logice de bază
 • Laborator 3.1 – Comutarea ON/OFF a unui motor asincron trifazat
 • Laborator 3.2 – Schimbarea sensului de rotație a unui motor asincron trifazat
 • Laborator 4 – Pornirea stea-triunghi cu comandă automată şi comutare temporizată
 • Laborator 5 – Reglarea automată frecvență-putere activă
 • Laborator 6 – Controlul turației cu convertizor de frecvență
 • Laborator 7 – Comanda automată DAS-f
 • Notiuni – scheme de comanda
 • Agenda Electronica

Diverse