Obiective

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unei solutii integrate de automatizare si telemetrie pentru managementul resurselor in agricultura de precizie prin imbunatatirea solutiei de monitorizare si telemetrie existente in cadrul firmei tinand cont de criterii de eficienta energetica si economica, precum si de ultimele tehnologii existente pe piata.

Obiectivele specifice:
OS1:
Proiectarea arhitecturii sistemului prin interconectarea expertizei existente in universitate (traductoare/senzori, actionari, achiziții de date, detectia si diagnoza proceselor tehnice, sisteme de comandă și control industrial etc.) cu necesitățile BEIA (soluții sigure, flexibile, costuri reduse, testare noi cazuri de utilizare, etc.);
OS2: Dezvoltarea si testarea solutiilor prin utilizarea infrastructurii de cercetare existente la universitate;
OS3: Elaborarea unui model experimental cu arhitectura reconfigurabila de catre echipa de proiect in paralel cu consolidarea pregatirii practice a studentilor masteranzi si doctoranzi in cadrul fimei sub supravegherea unui cadru didactic supervizor si a unui tutore din cadrul firmei;
OS4: Transferul decunostiinte la agentul economic in vederea introducerii produsului rezultat in fabricatie.

„This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation, CNCS/CCCDI – UEFISCDI, project number PN-III-P2-2.1-BG-2016-0387, within PNCDI III”