Activitati. Plan de realizare

Plan de realizare

Etapa
Activitati
Rezultate
Etapa 1. Stadiul tehnologiilor de telemetrie si solutiilor de automatizare utilizate in  domeniul irigatiilor
(31.12.2016)
A1.1 Analiza comparativa a traductoarelor cu consum redus de energie (ex. temperatură, umiditate sol, debit etc.)
A1.2 Determinarea elementelor de executie cu consum scăzut de energie
A1.3 Documentare cu privire la soluții de automatizare eficiente energetic pentru sisteme de irigatii
L1.1  Raport de analiza tehnica referitor la tehnologiile de telemetrie si de automatizare utilizate in domeniul irigatiilor;
L1.2 Realizare site proiect 
StudiuStudiu privind analiza comparativa a traductoarelor cu consum redus de energie
Etapa 2. Proiectare si realizare sistem de automatizare și telemetrie
(31.12.2017)
A1.4. Analiza tehnologiilor si arhitecturilor de comunicatie adecvate sistemului.
A2.1. Alegerea si stabilirea parametrilor monitorizati in contextul extinderii sistemului de telemetrie si automatizare;
A2.2. Analiza metodelor de predictie meteorologica si elaborarea metodelor adecvate;
A2.3. Elaborarea strategiilor de suport decizie in conformitate cu cerintele de eficienta energetica ale sistemului;
A2.4. Determinarea unor metode de diagnoza a defectelor in instalatia tehnologica
A3.1. Proiectarea si realizarea sistemului experimental
A3.2. Elaborarea unor scenarii de funcționare și testarea acestora pe model
A3.3. Realizarea unei interfete grafice în concordanță cu funcțiile sistemului
A4.2. Desfasurarea propriu-zisa a stagiilor de pregatire practica la agentul economic
A5.1. Elaborarea si prezentarea  unor lucrari in
cadrul unor conferinte internationale. Participarea la intalniri si simpozioane (mediul academic si industrial). Elaborare documentatie in vederea depunerii unei cereri de brevet.
A6.1. Dezvoltarea abilităților antreprenoriale
ale cercetătorilor prin valorificarea
experienței din proiectul Accelerate (www.beiaro.eu/accelerate), organizarea
de workshop-uri comune pentru a adapta uneltele și metodologiile de go-to-market la specificul universitar
L2. Raport tehnic cu privire la metodele de monitorizare, predicție, diagnoza si decizie   pentru sistemul de  automatizare și telemetrie
L3.1. Model Experimental
L3.2. Raport tehnic de proiectare si realizare a ME
L4. Caiete de practica realizate la sfarsitul perioadei de pregatire
L5.1. Două articole în conferințe internaționale 
de renume
L5.2. Participarea la un simpozion/forum de discutie dintre mediul mediul academic si industrial

L6. Raport de activitate privind cooperarea intre universitate si mediul economic
Etapa 3. Elaborarea
documentatiei, testarea si
valorificarea rezultatelor
(31.3.2018)
A3.4. Implementarea și testarea in
laborator a sistemului propus SA-TERRA.
Elaboraea manualului de utilizare SA-TERRA.
A4.3. Evaluarea rezultatelor obtinute in urma realizarii stagiilor de practica
A5.1. Participarea la intalniri si simpozioane
(mediul academic si industrial).
A6.1.Organizarea unui workshop pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale ale cercetatorilor si imbunatatirea tehnicilor de dezvoltare de tip „go-to-market”.
L5.2 Participarea la un  simpozion/forum de discutie dintre mediul mediul academic si industrial.
L6. Raport de activitate
„This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation, CNCS/CCCDI – UEFISCDI, project number PN-III-P2-2.1-BG-2016-0387, within PNCDI III”