Proiect SA-TERRA

Cod de depunere: PN-III-P2-2.1-BG-2016-0387
Nr. proiect: 82BG/2016
Titlu proiect (Romana): Sistem de Automatizare si Telemetrie Eficient energetic pentru managementul ResurseloR in Agricultura de precizie
Titlul proiectului (Engleză): Energy Efficient Automation and Telemetry System for Resource Management in Precision Agriculture
Acronim: SA-TERRA
Director proiect: Prof.dr.ing. Sergiu Stelian Iliescu
Autoritatea contractanta: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)
Denumirea Programului din PN III: 2. Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare
Denumirea Subprogramului: 2.1 Competitivitate prin cercetare, dezvoltare si inovare
Tip proiect : Transfer de cunoaștere la agentul economic – Bridge Grant
Data inceperii proiectului: 01/10/2016
Data incheierii proiectului: 31/03/2018
Durata proiect (luni): 18
Valoarea totala de la buget: 459.999 lei
Consortiu: Universitatea Politehnica Bucuresti, Beia Consult International

Abstract (Romana):
Obiectivul general al proiectului il reprezinta dezvoltarea unei solutii integrate de automatizare si telemetrie pentru managementul resurselor in agricultura de precizie prin imbunatatirea solutiei de monitorizare si telemetrie existente in cadrul firmei tinand cont de criterii de eficienta energetica si economica, precum si de ultimele tehnologii existente pe piata.Se urmărește imbunatatirea si extinderea sistemului de telemetrie existent la agentul economic prin tehnologiile moderne de Cloud Computing (SaaS, PaaS) de la firmă și prin expertiza de la universitate în conducerea proceselor industriale și energetice în particular, având ca suport infrastructura specializată de cercetare ce include software de modelare și simulare: MATLAB,LabVIEW si hardware: automate programabile si interfete HMI. Transferul cunoașterii și inovării la agentul economic este materializat prin implementarea sistemului complex de monitorizare si conducere: proiect hardware-software, realizare aplicatii SCADA pentru managementul resurselor, cu autonomie sporita prin alimentarea cu panouri fotovoltaice a echipamentelor de camp. Necesitatea dezvoltarii sistemului de automatizare și telemetrie pentru irigatii este argumentată prin interesul pietei de a avea acces la solutii de monitorizare și automatizare completă pentru culturile agricole, eficiente din punct de vedere energetic și al costurilor. Avantajele arhitecturii sistemului: consum foarte mic de energie, costuri mici de administrare, scalabilitate, funcții de prognoză, diagnoză, facilitatea extinderii conduc la un impact tehnic important și potențial mare pentru comercializare. Cooperarea firmă – universitate va fi benefică pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale cercetătorilor, masteranzilor și doctoranzilor prin activități de dezvoltare și testare de sisteme industriale eficiente energetic, dar si organizarea de workshop-uri comune pentru a adapta uneltele și metodologiile de go-to-market la specificul universității.

Abstract (Engleza):
The main objective of the project consists of the development of an integrated automation and telemetry solution for resource management in precision agriculture by improving the existing monitoring and telemetry solution available within the company while considering criteria related to energy efficiency and economics, along with the latest technologies available on the market. The improvement and extension of the company’s existing telemetry system through modern cloud computing frameworks (SaaS,PaaS) available at the economic agent with the university know-how in control of industrial and energy processes, leveraging as support dedicated research infrastructure which includes modeling and simulation software: MATLAB, LabVIEW and hardware: programmable logic controller and human machine interface devices. The knowledge and innovation transfer to the economic agent is defined by the development of the concept and the implementation of the complex monitoring and control system:hardware-software project, SCADA applications for resource management,increased autonomy by power supply from photovoltaic panels on the field equipment. The necessity for development of the automation and telemetry system for irrigations is argumented through the market interest of complete integrated monitoring and automation for crops, which are efficient from an energy and economic perspective. The benefits of the system architecture: low energy consumption, low administration costs, scalability, forecasting functionality, diagnosis, potential for extension will provide important technical impact and increased potential for market uptake. The cooperation between the company and the university will contribute towards the development of the entrepreneurship skills of researchers, master and PhD students by development and testing activities of energy efficient industrial systems, as well as organizing of joint workshops for adapting the go-to-market tools and methodologies to the university profile.

„This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation, CNCS/CCCDI – UEFISCDI, project number PN-III-P2-2.1-BG-2016-0387, within PNCDI III”