CONSENSYS

Noi algoritmi de consens dinamic pentru managementul termic al clădirilor (CONSENSYS)
Granturi de cercetare de excelenta (GEX-UPB) 2016-2017

Rezumat:Proiectul CONSENSYS propune studiul și dezvoltarea unor noi algoritmi de consens dinamic cu aplicații în modelarea/simularea termică și conducerea sistemelor HVAC în clădirile rezidențiale și de birouri. Principalul element de noutate constă în modelarea într-o abordare multi-agent unitară a rețelei de zone termice, a interacțiunilor dintre acestea precum și a perturbațiilor generate de mediul exterior și sarcini termice variabile interne. Acest model va reprezenta baza pentru implementarea unor strategii de control moderne e.g. control predictiv, cu scopul optimizării mixte cost-confort. Se are în vedere realizarea unui sistem de laborator pentru evaluarea rezultatelor. Implementarea proiectului va permite sincronizarea cu cercetările la nivel internațional pe tema clădirilor inteligente, definite software, și deschide posibilitatea unor colaborări cu mediul economic prin realizarea unor produse și sisteme inovative.

Obiective:

  • Proiectarea, implementarea și evaluarea unor noi algoritmi de consens dinamic cu scopul creșterii eficienței energetice a clădirilor inteligente avand in vedere compromisul dintre costul de operare și confort al ocupanților
  • Proiectarea, implementarea și evaluarea unui sistem la nivel de laborator pentru testarea modelelor de consens si integrarea exploratorie cu sistemele BMS comerciale

Publicatii

Stamatescu G., Stamatescu I., Arghira N., Fagarasan I., Pervasive System Architecture for Optimal HVAC Control in Smart Buildings, 12th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA 2017), Siem Reap, Cambodia, June 2017. [PDF]

Arghira N., Stamatescu I., Fagarasan I., Stamatescu G., Calofir V., Iliescu S. St., Demand Dispatch Framework for Smart Distribution Grids, 12th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA 2017), Siem Reap, Cambodia, June 2017. [PDF]

Chitu C., Stamatescu G., Stamatescu I., Sgarciu V., Wireless System for Occupancy Modelling and Prediction in Smart Buildings, 25th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED 2017), Valetta, Malta, July 2017. [PDF]

Dragana C., Stamatescu G., Mihai V., Popescu D., An Approach for Weighted Average Consensus in Event Detection, 25th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED 2017), Valetta, Malta, July 2017. [PDF]

Stamatescu G., Stamatescu I., Arghira N., Dragana C., Fagarasan I., Data-driven Methods for Smart Building AHU Subsystem Modelling, 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2017), Bucharest, Romania, September 2017. [PDF]

Chitu C., Stamatescu G., Sgarciu V., Poster: Scalable Architectures for Stream Analytics and Data Predictions dedicated to Smart Spaces, 4th ACM International Conference on Systems for Energy-Efficient Built Environments (BuildSys 2017), Delft, The Netherlands.