Obiective

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui nou sistem educational ce include tehnologii avansate pentru simularea conducerii automate a proceselor industriale prin imbunatatirea tehnologiei existente si a celei moderne achizitionate in cadrul firmei folosind infrastructura moderna de cercetare din cadrul facultății.

Obiectivele specifice:
OS1: Proiectarea/realizarea arhitecturii hardware/software prin interconectarea expertizei existente in universitati cu necesitatile de dezvoltare ale firmei;
OS2: Elaborarea unui model experimental cu arhitectura reconfigurabila de catre echipa de proiect in paralel cu consolidarea pregatirii practice a studentilor masteranzi si doctoranzi in cadrul fimei sub supravegherea unui cadru didactic supervizor si a unui tutore din cadrul firmei;
OS3: Transferul de cunostinte la agentul economic in vederea introducerii produsului rezultat in fabricatie.

  

„This work was supported by a grant of the Romanian National Authority for Scientific Research and Innovation, CNCS/CCCDI – UEFISCDI, project number PN-III-P2-2.1-BG-2016-0234, within PNCDI III”